The Kukang Rescue Program

Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice outloně váhavého Nycticebus coucang.

Cílem programu je ochrana tohoto druhu v Indonésii, se zaměřením na oblast severní Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje. Tyto chráněné a ohrožené poloopice jsou v Indonésii nejvíce ohrožovány nelegálním obchodem, kdy jsou prodávány převážně jako domácí „mazlíčci“.

The Kukang Rescue Program řídí v Indonésii skupina Čechů společně s Indonésany.

 

Záměr a cíle programu

Záměrem programu je oslabení nelegálního obchodu s chráněným a ohroženým outloněm váhavým

v regionu Severní Sumatra pomocí spolupráce s indonéskými úřady, umožnění efektivního vymáhání daných zákonů a pomocí osvětové činnosti.

The Kukang Rescue Program má čtyři hlavní cíle:

1. Spolupráce s místními vládními agenturami na vymáhání zákonů na ochranu outloňů.

2. Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně.

3. Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně outloňů.

4. Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.

 

Členové týmu se v Indonésii snaží minimalizovat fyzické i psychické utrpení jedinců v absolutně neodpovídajících podmínkách zvířecích trhů. Záchranný program by měl ztížit možnost lovců a pašeráků volně prodávat outloně, rozšířit povědomí o ochraně outloňů mezi širokou veřejnost a zároveň zajistit odchyceným zvířatům odpovídající péči s cílem dostat poloopice zpátky do volné přírody.

 

Práce na Sumatře

Česko-indonéský tým na Sumatře v roce 2015 dokončil první část záchranného a rehabilitačního centra, které je připraveno na přijetí prvních zabavených outloňů z černého obchodu se zvířaty. Vybudování takového místa bylo prvním a nezbytným cílem programu, jelikož do této doby takové místo na celé Sumatře neexistovalo. To je jedním s důvodů proč také zřídka dochází k samotnému zabavení outloňů a jak se říká „kde není žalobce, tam není ani soudce“. Toto se právě teď mění a samotné outloně budou obchodníkům, pašerákům, ale i soukromým chovatelům zabavovat indonéské úřady a policie ve spolupráci s členy týmu záchranného programu Kukang.

Další náplní práce česko-indonéského týmu je osvěta místního obyvatelstva, které si outloně pořizuje. Už v současné době probíhají osvětové činnosti zaměřené na školy a místní farmáře. Cílem osvěty je ukázat, že divoká zvířata nejsou domácí mazlíčci, v zajetí trpí a patří do přírody.

Více o práci na Sumatře se můžete dočíst z pravidelných reportů zde: http://kukang.org/cz/hlaseni-z-indonesie

 

Nelegální obchod se zvířaty v Indonésii:

Nelegální obchod se zvířaty je velká bolest Indonésie. Řízené odlesňování hlavně díky palmě olejné otevírá vzdálené a dříve nedostupné oblasti pralesa, ze kterých mizí pod rukama pytláků poslední zbytky populací divokých zvířat. Většina ilegálního obchodu se odehrává „za zavřenými dveřmi“

a většinou až náhoda poodhalí, jak velký dopad tento obchod může mít na přežití úchvatných zvířat, která stále ještě žijí v tropických deštných pralesích celého světa. Odhaduje se, že se povede zabavit pouze 10% případů z celkového nelegálního obchodu (INTERPOL). Pro představu uvádíme pár příkladů z nedávné minulosti:

15. 7. 2015 „Pytláci měli na korbě náklaďáku víc vzácných želv, než kolik si vědci mysleli, že jich vůbec žije ve volné přírodě“ - zabavení 4000 kriticky ohrožených želv filipínských přesahuje o 1000 kusů počet jedinců, který biologové odhadovali, že přežívá ve volné přírodě.

28. 4. 2015 „Pět tun mražených luskounů, 77 kilogramů šupin luskounů a 96 živých luskounů bylo zabaveno v Medanu, Sumatra“- zásilka obsahující kriticky ohrožené luskouny a části jejich těl byla určena pro čínský obchod s tradiční medicínou a její odhadovaná hodnota se vyšplhala na 1.8 milionu amerických dolarů.

30. 11. 2013 „238 outloňů váhavých bylo zabaveno na cestě ze Sumatry na jávský trh s divokými zvířaty“- tato ohromná zásilka outloňů v hrozném zdravotním stavu dokazuje, že tito chránění

a ohrožení tvorové jsou nadále jedním z nejvíce prodávaných primátů v Indonésii.

Jedním z hlavních důvodů, proč tento nelegální obchod se zvířaty stále roste, je malé vymáhání zákonů na ochranu zvířat. A právě posledně zmínění outloni a vymáhání zákonů na ochranu zvířat je oblast, na kterou jsme se zaměřili se záchranným programem The Kukang Rescue Program.

 

Více informací naleznete na facebooku zde.

 

Napište nám

Nadační Fond CCBC

Seifertova 615/65, 130 00 Prague,

Česká Republika, info@ccbc.cz

TEL: +420 723 948 312

 

Účet pro dárce: 2865271001/5500

 

IBAN: CZ2155000000002865271001

 

BIC/SWIFT kód: RZBCCZPP

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Generální partner

Hlavní partneři

Za podpory

Naše projekty podporují

Nadační fond je členem