CCBC do škol je výchovně vzdělávací program určený žákům základních a středních škol, který si klade za cíl pomoci rodičům a školám vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám.

Naším hlavním cílem je žáky prostřednictvím pozitivních vzorů k ochraně přírody inspirovat.

Nabídka pro školní rok 2019/2020

CCBC sdružuje organizace a projekty působící v oblasti ochrany přírody a rozvojové pomoci v Indonésii, Africe a Střední Americe.

Naše platforma disponuje odborníky působícími v rozvojových zemích, kde tato činnost zahrnuje i práci s tamní komunitou včetně vzdělávání dětí. Potřeba vzdělávat i naše děti a možnost nechat autenticky vyprávět nadšené dobrovolníky po návratu z terénu do Čech byla impulsem pro vznik této nabídky přednášek.

Série přednášek s názvem Jak měníme svět nabízí základním a středním školám témata z těchto oblastí:

fauna, flóra a její ochrana

život, lidé a pomoc v rozvojových zemích

světové výzvy

Svou účastí na přednášce každý žák podpoří drobným finančním příspěvkem projekt, ze kterého lektor pochází.

Lektor: Iva Uhrová
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s vlastnostmi a charakteristikou tropických deštných pralesů. Pochopení jejich významu a důležitosti. Poznání negativních vlivů lidské činnosti ve vztahu k pralesu a jeho biodiverzitě. Seznámení se s příčinami a důsledky ohrožení orangutanů, jejich ochranou. Poznání významu záchranných programů pro tyto druhy.

O tropickém pralese, který je domovem mnoha vzácných a ohrožených druhů. Budeme moci potkat v divoké přírodě orangutany ještě za pár let? Čím jsou džungle a její obyvatelé ohrožení? O životě v Indonésii a ochraně tropického deštného pralesa, který mizí závratnou rychlostí. 

Setkání s orangutanem v NP Gunung Leuser na Sumatře

Iva Uhrová, vystudovala přírodovědeckou fakultu MU.

Pracovala jako vedoucí centra ekologické výchovy a učitelka biologie a chemie na gymnáziu. Nyní působí jako koordinátorka in situ projektů a vzdělávání v Zoologické zahradě Hodonín.

Aktuálně se věnuje především tématu Zodpovědné cestování

a vlivu zábavného turismu na ohrožené druhy zvířat.

Více o této aktivitě najdete zde.

Lektor: Soňa Kajzrová
Cílová skupina: ZŠ (2.stupeň) /SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Geograficko-biologické seznámení se s biotopem tropického deštného pralesa, s jeho funkcí a s jeho významem pro lidi a s tím spojenými environmentálními problémy týkajícími se kácení deštných pralesů.

Co můžeme očekávat od návštěvy vzdálených tropických oblastí a co si s sebou připravit na cestu do tropického pralesa? Jak v současné době lidé ovlivňují druhovou bohatost rostlin a zvířat nejbohatšího ekosystému na světě? Na otázky bude odpovídat Soňa Kajzrová, dobrovolnice České koalice pro ochranu biodiverzity.

Výprava do kamerunského swampu neboli mokřadu s členy vědeckého týmu doc. Mgr. Jana Šobotníka, Ph.D.

Soňa Kajzrová vystudovala Fakultu tropického zemědělství
v Praze, magisterský obor Tropical crop management and ecology.

Během studií navštívila rozvojové země – Peru, Sumatru, Kamerun, kde studovala druhovou diverzitu vážek v různých ekosystémech se zaměřením na agrolesnické systémy.
Na doktorském studiu vyučovala předmět Agrolesnictví a vedla kurz pro soukromé zemědělce: Zakládání a management agrolesnických systémů v České republice.

V současné době ve volném čase provází v Botanické zahradě Praha v tropickém skleníku Fata Morgana.

Lektor: Kateřina Holubová
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se souvislostmi nelegálního obchodu se zvířaty. Seznámení se s příčinami a důsledky ohrožení outloně váhavého, jeho ochranou. Poznání významu česko – indonéského záchranného programu The Kukang Rescue Program.

Co způsobuje nelegální obchod se zvířaty? Jak ohrožuje outloně váhavého fakt, že je na Sumatře a i jinde ve světě domácím mazlíčkem a turistickou atrakcí, i když je pro to naprosto nevhodný? Jakým způsobem funguje záchranné a rehabilitační centrum pro outloně zabavené na černém trhu? Jak probíhá monitorování a ochrana outloňů v terénu a jak se daří týmu vzdělávat místní obyvatele? To vše vašim studentům prozradí členka projektu The Kukang Rescue Program.

Výuka environmentální výchovy pro děti ve vesnici Kuta Male, Sumatra, Indonésie

Kateřina Holubová vystudovala ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Nyní pracuje mj. na ochranářských projektech v Zoo Ostrava. 

Je mluvčí a překladatelkou programu The Kukang Rescue Program působícího na ostrově Sumatra na poli ochrany outloňů váhavých a rovněž předsedkyní jeho stejnojmenného českého spolku. 

Má zkušenosti s přednášením především o palmovém oleji, ochraně outloňů a aktivitách záchranného programu Kukang, o ilegálním obchodu se zvířaty a kampani Ukradená divočina.

Lektor: Adéla Hemelíková
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s negativními vlivy lidské činnosti ve vztahu k ekosystému oceánů. Seznámení se s příčinami a důsledky ohrožení korálů, jejich ochranou. Poznání významu záchranných programů pro tyto podmořské druhy.

Vyprávění o korálových útesech a jejich záchraně v Indonésii. Adéla Hemelíková strávila a pracovala téměř rok na ochranářsko-vzdělávacím projektu na souostroví Pulau Banyak. Jaké to je budovat zahradu pod mořskou hladinou? Proč jsou korálové útesy jedny z nejohroženějších a zároveň nejdůležitějších ekosystémů na světě?

Pravidelné kontroly korálových školek spolu s místními lidmi a dětmi byly nedílnou součástí k pochopení celého procesu obnovy útesu a faktu, že je lepší přírodu chránit než ji ničit.

Adéla Hemelíková je studentkou magisterského oboru Mezinárodní rozvojová studia v Olomouci.

Díky neziskové organizaci Maendeleo byla pár měsíců v Tanzanii a v rámci dobrovolnické výměny mezi organizacemi CCBC se dostala do Indonésie na souostroví Pulau Banyak, kde strávila téměř rok prací na ochranářsko-vzdělávacím projektu. Ten se soustředil na výstavbu korálové školky.

Lektor: Lenka Čolobentičová
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s negativními vlivy lidské činnosti ve vztahu k africké biodiverzitě. Seznámení se s příčinami a důsledky ohrožení chráněných druhů zvířat, jejich ochranou. Poznání významu ochranářských aktivit v této oblasti.

Víte, jaké ohrožené druhy zvířat se ve střední Africe vyskytují, proč jsou vůbec ohrožené a jak se jim dá pomoci? Zajímají vás ochranářské aktivity v této oblasti a chtěli byste podrobněji poznat alespoň některé z nich? A jak vůbec vypadá život ochranáře ve střední Africe? S vybranými projekty a se životem lidí, kteří se zde rozhodli pomáhat zvířatům, vás seznámí Lenka Čolobentičová, která jako dobrovolník projektu Save Elephants navštívila již třikrát Republiku Kongo.

Fotka s dětmi z vesničky Boueti. Rodiče většiny těchto dětí pracují pro šimpanzí sirotčinec na západě Konžské republiky, kde se starají o osiřelá mláďata šimpanzů nebo jedince zachráněné z nelegálního obchodu.

Lenka Čolobentičová vystudovala obory Kynologie a Zájmové chovy zvířat na České zemědělské univerzitě v Praze. 

Dvakrát jako dobrovolník v rámci neziskové organizace Save Elephants vyjela do Republiky Kongo, kde pomáhala s výcvikem psů na slonovinu a bushmeat a zároveň zaučovala nové psovody. Na západě Konga provedla také pod záštitou the Jane Goodall Institute parazitologický výzkum. Potřetí se vrátila jako pomocník českých profesionálních psovodů zlepšovat práci konžských psovodů a jejich svěřenců.

Lektor: Adéla Hemelíková
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s negativními vlivy pytláctví ve vztahu k mořským želvám. Seznámení se s příčinami a důsledky pytláctví. Poznání významu vzdělávacích aktivit v této oblasti.

Jaké to je procestovat s třemi bývalými pytláky část Sumatry a přednášet s nimi na školách o ochraně mořských želv? Jeden vybíral želví snůšky celý život, další dva měli za sebou jen pár „výletů“ za želvími vejci a vybírat jejich snůšky se teprve učili. Všichni tři dostali po návratu z vězení šanci zapojit se do unikátního vzdělávacího projektu na školách. Zde se potkali s Adélou Hemelíkovou.

Vzdělávání je nedílnou součástí ochrany přírody. Plasty v oceánech jsou velkým problémem a i na ně se Adéla Hemelíková zaměřovala při návštěvě škol.

Adéla Hemelíková je studentkou magisterského oboru Mezinárodní rozvojová studia v Olomouci.

Díky neziskové organizaci Maendeleo byla pár měsíců v Tanzanii a v rámci dobrovolnické výměny mezi organizacemi CCBC se dostala do Indonésie na souostroví Pulau Banyak, kde strávila téměř rok prací na ochranářsko-vzdělávacím projektu. Ten se soustředil na výstavbu korálové školky.

Lektor: Martin Schlossarek
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s životní úrovní obyvatel Tanzanie. Seznámení se se způsoby funkční charity v Africe. Poznání činnosti projektu Maendelo.

Jak se žije v oblasti, kam elektřinu zavedli teprve před třemi lety,
a kde je voda z kohoutku zavedená až do domu nedostupným luxusem? Jakým environmentálním výzvám čelí tamní farmáři? Jakým způsobem s tím na pláni Usangu pomáhají Češi? Poslechněte si o životě vesničanů z tanzanské pláně Usangu
a o neziskovce Maendeleo, která na místě pomáhá farmářům
ke svépomoci!

Martin Schlossarek s Chachou, tanzanským zaměstnancem Maendelea,
v restauraci v městečku Utengule. Tu díky podpoře Maendelea založil jeden
z tamních farmářů.

Martin Schlossarek je zakladatelem a předsedou neziskové organizace Maendeleo, která pomáhá drobným farmářům v jihozápadní Tanzanii. Afriku procestoval křížem krážem, na černém kontinentu strávil dohromady více než rok života. 

Tématy spojenými s Afrikou a pomoci chudým se zabývá i ve svém profesním životě – působí jako akademický pracovník na Katedře rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Lektor: Kateřina Mejsnarová
Cílová skupina: ZŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se se způsobem života tanzanských farmářů a se zemí, ve které žijí. Poznání významu projektů organizace Maendeleo, která podporuje rozvoj udržitelného farmaření a komunity v oblasti Utengule/Usangu.

Po příletu do Tanzanie jste plni euforie. Kolem vás je spousta nových vjemů a lidí. Tanzanie má překrásnou přírodu, ale to,
co Tanzanii tvoří Tanzanií, jsou její milí obyvatelé. Jestli vás zajímá život místních lidí, nebojte se nechat unést Kateřinou, tajemnicí neziskové organizace Maendeleeo, na dalekou pláň Utengule/Usangu. Co tamní farmáři přes den dělají? Co večeří?
A jak se myjí? Kromě odpovědí na tyto otázky se můžete
s Kateřinou podívat i do jejich místních domků, projet se na kole nebo motorce a dozvědět se, jak Maendeleo ovlivňuje jejich životy.

Práce na poli je těžká dřina, farmáři však nezahálejí a připravují poctivě své rýžové pole na novou sezónu. Katku Mejsnarovou přitom naučili, jak správně zasadit sazenici, aby se dobře uchytila.

Kateřina Mejsnarová je tajemnicí organizace Maendelo.
S farmáři Maendelea na plání Utengule/Usangu strávila půl roku. Poté se vydala do Malawi realizovat evaluaci projektu Veselé třídy pro českou organizaci boNGO. Při poslední návštěvě Tanzanie realizovala výzkum na vliv dvou mikrofinančních projektů v Tanzanii a Keni.

Je vášnivou cestovatelkou a tak se na vlastní pěst podívala
i do sousední Zambie. Vyráží do Afriky také jako turistický průvodce.

Lektor: Roman Posolda
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s projektem Kola pro Afriku. Poznání přínosů smysluplné pomoci pro obě strany. Vzbuzení zájmu o pomoc druhým.

Cesta kola do Gambie je dobrodružstvím. Tato cesta vede od dárce, přes sběrná místa, svozové partnery, přes odbornou opravu a potřebnou úpravu v ostravské věznici až k novému majiteli. Vybrané děti, ty které mají do školy nejdále, dostanou kolo k zapůjčení právě pro svou cestu za vzděláním. Které životní cesty dovedly zakladatele k této formě pomoci? Jaké obohacení jim smysluplná pomoc druhým přináší? Spočívá smysluplnost v poznání cílové země a v úzké spolupráci s tamními lidmi? O pomoci v Gambii vám popovídá Roman Posolda, zakladatel charitativní společnosti Kola pro Afriku o.p.s.

Darovaná jízdní kola, která dorazí na pobřeží, jsou kompletována místními lidmi. Poté putují dětem do partnerských škol po celé Gambii.

Roman Posolda je zakladatel společnosti Kola pro Afriku. Studoval sociální pedagogiku a sociální a kulturní antropologii, působil např. v pozici akčního koordinátora v Greenpeace ČR a ve speciální waldorfské škole Ruskin Mill College v Anglii. 

Nyní je již 7 let spojený s Koly pro Afriku a gambijskou částí Czech bikes for Gambian schools. Zde je v pozici zakladatele a ředitele. Kolo je nedílnou součástí jeho života. 

V roce 1997-1998 absolvoval na kole cestu kolem světa.

Lektor: Roman Posolda
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení s pestrou kulturou Gambie,
která je dána rozmanitostí jejích etnik. Poznání životního stylu tamních obyvatel. Seznámení se s projektem Kola pro Afriku.

Gambie je pětkrát menší než naše země, tvoří ji pět hlavních jazykových skupin, které se mezi sebou bez angličtiny nedorozumí. I přesto, že středem země teče životodárná řeka Gambia, jedná se o jednu z nejchudších zemí světa. Jak se žije v zemi, kde mají demokracii teprve od počátku roku 2017?
Opakované návštěvy s projektem Kola pro Afriku umožnily panu Posoldovi proniknout k opravdovým pokladům této země. Díky tomu vám předá informace, které v žádné encyklopedii nenajdete.

Rybolovu v Gambie se účastní muži, ženy i děti. Muži mají své místo na lodích, ženy i děti navazují vynášením ryb z lodí, čištěním a prodejem přímo na mořském pobřeží.

Roman Posolda je zakladatel společnosti Kola pro Afriku. Studoval sociální pedagogiku a sociální a kulturní antropologii, působil např. v pozici akčního koordinátora v Greenpeace ČR a ve speciální waldorfské škole Ruskin Mill College v Anglii. 

Nyní je již 7 let spojený s Koly pro Afriku a gambijskou částí Czech bikes for Gambian schools. Zde je v pozici zakladatele a ředitele. Kolo je nedílnou součástí jeho života. 

V roce 1997-1998 absolvoval na kole cestu kolem světa.

Lektor: Barbara Hudcová
Cílová skupina: ZŠ/SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s environmentálními problémy týkající se nedostatku vody u nás i ve světě. Seznámení se s příčinami a důsledky sucha a mizející podzemní vody. Diskuze nad možnostmi omezení plýtvání s vodou. 

Jak nedostatek vody ovlivňuje každodenní život afrických farmářů? Jak se žije v místě, kde voda neteče z kohoutku tak jako u nás? Můžeme najít nějakou spojitost mezi mizející podzemní vodou v České republice a tisíce kilometrů vzdálenou vesničkou Malawatu? Na otázky bude odpovídat Barbara Hudcová, členka neziskové organizace Maendeleo pomáhající tanzanským farmářům na cestě k soběstačnosti. 

Kolo jako nejvyužívanější dopravní prostředek mezi vesnicemi v Usangu, dobře Barboře Hudcové posloužilo při navštěvování farmářů zapojených do projektu „Podpora farmaření“.

Barbara Hudcová se několik let věnovala zážitkové pedagogice
a metodám neformálního vzdělávání.

Od roku 2013 působí jako dobrovolník neziskové organizace Maendeleo, která podporuje drobné farmáře v Tanzanii na cestě k soběstačnosti a šetrnému hospodaření. Ráda cestuje, kromě Tanzanie strávila několik měsíců pracovně či studijně také v Mexiku, Španělsku či Finsku.

Lektor: Barbara Hudcová
Cílová skupina: ZŠ/SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s problematikou lokální vs. globální produkce potravin. Seznámení se s příčinami a důsledky stoupající světové spotřeby surovin. Poznání možností zdravého a k životnímu prostředí šetrného stravování

Během zážitkového programu se seznámíme s Chakulou, dívkou pocházející z tisíce kilometrů vzdálené Tanzanie. Umíte si představit, co asi každý den obědvá? Kam chodí nakupovat a co všechno si může vypěstovat na rodinném políčku? Jaké potraviny často urazí tisíce kilometrů, než skončí na našem talíři a jaké z toho plynou důsledky? Barbara Hudcová, členka neziskové organizace Maendeleo pomáhající tanzanským farmářům, se bude věnovat tématu lokální vs globální produkce a odpovědné spotřeby potravin.

Slavnostní Family day. Společné vaření a odpoledne plné her
a tradičních tanců.

Barbara Hudcová se několik let věnovala zážitkové pedagogice
a metodám neformálního vzdělávání.

Od roku 2013 působí jako dobrovolník neziskové organizace Maendeleo, která podporuje drobné farmáře v Tanzanii na cestě k soběstačnosti a šetrnému hospodaření. Ráda cestuje, kromě Tanzanie strávila několik měsíců pracovně či studijně také v Mexiku, Španělsku či Finsku.

Lektor: Roman Posolda
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky:

Seznámení se s pojmem migrace. Seznámení se s příčinami a důsledky migrace z Afriky do Evropy. Zamyšlení se nad možnostmi snížení odlivu obyvatel.

Proč má Gambie i přes nynější klidné politické období na počet obyvatel jednu z největších afrických migrací do Evropy? Proč mnoho mladých, schopných, ale i naivních lidí riskuje cestu za lepším životem v Evropě? I přesto, že zde žijí pracovití lidé a země má celoročně vodou naplněnou řeku Gambia, jedná se o jednu z nejchudších zemí světa. O fenoménu migrace z Afriky do Evropy vám popovídá Roman Posolda, zakladatel charitativní společnosti Kola pro Afriku o.p.s.

Podporu projekt přináší i tamním školním cyklo mechanikům, kteří v rámci projektu dostanou stálou placenou práci a přitom mají podporu a možnost zařídit si svůj komunitní cyklo workshop.

Roman Posolda je zakladatel společnosti Kola pro Afriku. Studoval sociální pedagogiku a sociální a kulturní antropologii, působil např. v pozici akčního koordinátora v Greenpeace ČR a ve speciální waldorfské škole Ruskin Mill College v Anglii. 

Nyní je již 7 let spojený s Koly pro Afriku a gambijskou částí Czech bikes for Gambian schools. Zde je v pozici zakladatele a ředitele. Kolo je nedílnou součástí jeho života. 

V roce 1997-1998 absolvoval na kole cestu kolem světa.

Lektor: Lenka Čolobentičová
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s pojmem bushmeat.
Seznámení se s příčinami a důsledky komerčního lovu zvířat
a obchodu s masem. Poznání aktivit, které proti těmto nelegálním
praktikám bojují.

Co je to bushmeat? Jakých zvířat se tento termín týká a kde se můžeme s bushmeatem setkat? Proč počty některých druhů dramaticky klesají? A jaké důsledky může mít lov divokých zvířat na zdraví (nejen) lidí? To vše se dozvíte z přednášky Lenky Čolobentičové, kynoložky, která má zkušenost s výcvikem psů na slonovinu a bushmeat v Kongu.

Práce s detekčními psy. Na fotce velitel místních ecoguardů Gérome, fenka Holy a Lenka Čolobentičová. Společně prohledávají auto, které opouští rezervaci. Tato auta totiž velmi často využívají pytláci pro převoz bushmeatu nebo živých zvířat do měst.

Lenka Čolobentičová vystudovala obory Kynologie a Zájmové chovy zvířat na České zemědělské univerzitě v Praze. 

Dvakrát jako dobrovolník v rámci neziskové organizace Save Elephants vyjela do Republiky Kongo, kde pomáhala s výcvikem psů na slonovinu a bushmeat a zároveň zaučovala nové psovody. Na západě Konga provedla také pod záštitou the Jane Goodall Institute parazitologický výzkum. Potřetí se vrátila jako pomocník českých profesionálních psovodů zlepšovat práci konžských psovodů a jejich svěřenců.

Lektor: Iva Uhrová
Cílová skupina: ZŠ/SŠ
Časová dotace: 45 minut
Cíle přednášky: Seznámení se s biodiverzitou pralesa a problematikou pěstování palmového oleje. Pochopení důsledků lidského spotřebního chování na ekosystém pralesa. Zamyšlení se nad možným řešením tohoto problému. Seznámení se s možnostmi chování a zásadami trvale udržitelného způsobu života.

Podíváme se spolu do Indonésie, která je jedním z největších producentů palmového oleje. Krásné země rozmanitých kultur a fascinující přírody, na kterou má ovšem intenzivní pěstování palmy olejné devastující vliv. Jak ovlivňuje palmový olej život ohrožených orangutanů, tygrů a dalších vzácných druhů, ale i místních lidí? A jak to souvisí s námi?

Iva v pralese při své dobrovolnické cestě na Sumatře.

Iva Uhrová, vystudovala přírodovědeckou fakultu MU.

Pracovala jako vedoucí centra ekologické výchovy a učitelka biologie a chemie na gymnáziu. Nyní působí jako koordinátorka in situ projektů a vzdělávání v Zoologické zahradě Hodonín.

Aktuálně se věnuje především tématu Zodpovědné cestování

a vlivu zábavného turismu na ohrožené druhy zvířat.

Více o této aktivitě najdete zde.

Lector: Juan Martin Espinosa
The objectives of the lecture: Getting to know the cooperative Tosepan Titataniske. Explain why it is considered as a successful example of sustainability in the food production and management of nature.

The story of the indigenous cooperative „Tosepan“ based in Cuetzalan, Puebla, Mexico. How they organize to preserve the forest nature and indigenous traditions? How traditional forest management works? to 1) help fight global warming and protect nature, 2) bring economic activities to this indigenous communities, and 3) preserve the ancient cultures Nahuatl and Totonaca.

The traditional agroforestry coffee system from Tosepan in the foggy forest of the Northern mountains of Puebla, Mexico.

Martin is an environmentalist promoting the transition towards sustainability of the food system. He comes from San Luis Potosi, Mexico, where he studied a bachelor in Environmental Engineering. Plus, he is specialized in the food system with the Master Agrofood Chain in Toulouse, France. Having experience mainly in research on: contamination of soil, water and plants due to mining activities; environmental impacts of GMO crops, and in sustainable transitions of human activities.

 

Lector: Juan Martin Espinosa
The objectives of the lecture: To show the microfinance platform, myELEN.com, as a means of supporting sustainability. To play a game with the class where the students will experience how the platform works and what is the impact on the economy, people and nature.

Get to know the revolutionary model to transform the industrial food system in the framework of Agroecology. This topic is dedicated to present what is the role of microfinance in sustainable development. Followed by the description of myELEN.com, what is the mission, philosophy, values, and aims. Presentation of services offered by MyELEN.com, such as peer-to-peer lending. What are the social, economic and environmental benefits for producers in Mexico and consumers in Europe?

Francisco, an indigenous farmer from Tosepan harvesting the coffee fruits to be further processed in the cooperative.

Martin is an environmentalist promoting the transition towards sustainability of the food system. He comes from San Luis Potosi, Mexico, where he studied a bachelor in Environmental Engineering. Plus, he is specialized in the food system with the Master Agrofood Chain in Toulouse, France. Having experience mainly in research on: contamination of soil, water and plants due to mining activities; environmental impacts of GMO crops, and in sustainable transitions of human activities.

Nabídka pro školní rok 2019/2020

Průřezové téma: Environmentální výchova (základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody), Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), Člověk a společnost (výchova k občanství)

Časová dotace přednášky odpovídá jedné vyučovací hodině. Kapacita přednášky umožňuje účast dvou tříd. Realizace probíhá v prostorách školy.

Navýšení časové dotace či úprava tématu dle potřeb školy je možná.

Cena: 45 Kč za žáka

Jednou přednáškou o kapacitě dvou tříd přispějete např. na:

Čtyři dny práce terénního pracovníka z řad místní komunity, který záchrannému programu Kukang pomáhá monitorovat outloně a další ohrožené živočichy v terénní oblasti v pralese na ostrově Sumatra

Obdělání 600 m² rýžového pole farmářem v Tanzanii nebo na jednu lekci v rámci série vzdělávacích seminářů pro členy družstva Wakulima (témata seminářů: udržitelné zemědělství, management).

Opravu kola pro gambijského školáka nebo převoz dvou kol z ČR do Gambie

Očkování dvou detekčních psů, kteří pomáhají odhalovat nelegální činnost pytláků v Africe

Pro více informací se obraťte
na koordinátora programu

Alena Janová

alena.janova@ccbc.cz
720 758 626

Zapojené projekty