CCBCdoskol-logobarvy-08

CCBC do škol je výchovně-vzdělávací program určený žákům základních a středních škol, který si klade za cíl pomoci rodičům a školám vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám.

Neváhejte kontaktovat naši koordinátorku pro školy Alenu Klézlovou na email [email protected] či telefonním čísle 720 758 626.

Učíme fakta o biodiverzitě a její ochraně.

Ukazujeme terénní a vědeckou činnost.

Inspirujeme k ochraně přírody a pomoci druhým.

Nabízíme praktickou knihovnu online vzdělávacích materiálů pro využití v přírodopisu, biologii, ekologii, zeměpisu nebo společenských vědách. Výuková videa s pracovními materiály společně s populárně-naučnými přednáškami a zážitkovými programy tvoří nabídku vzdělávání CCBC. Všechny formy vzdělávání lze využít zvlášť nebo je vzájemně kombinovat. Videi i přednáškami Vás provedou zkušení lektoři a odborníci, kteří se daným tématům dlouhodobě věnují. 

Zařaďte videa s navazujícími materiály do svých hodin a pokud Vás nějaké téma zaujme více, objednejte si přednášku nebo zážitkový program. Věříme, že široká paleta vzdělávacích programů a různorodost vzdělávacích forem nám společně umožní kontinuálně pracovat na environmentálním rozvoji další generace.

/* Tato sekce obsahuje script pro otevírání dlaždic */

Kategorie

Ekosystémy

Živočišná říše

Globální výzvy

Ochrana přírody

Ekosystémy

Kolem nás se nacházejí nejrůznější ekosystémy. Vydejte se s námi za poznáním ekosystémů, které tvoří naše životní prostředí. Seznámíme Vás s geografickým vymezením, faunou, flórou a jejich významem pro člověka. Dále se dozvíte, jaké faktory ohrožují naše ekosystémy a jak je lze chránit.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Ponořte se s námi pod mořskou hladinu a navštivte domov mnoha tropických ryb a ostatních mořských tvorů, se kterými tvoří koráli svůj vlastní rozmanitý ekosystém.

Přeneste se s námi na pobřeží oceánů a poznejte fungování významného světového ekosystému. Spletité kořeny mangrovů poskytují domov mnoha druhům a zajišťují obživu pro nespočet lidí.

Tropický deštný prales s největším počtem druhů organismů zažívá v posledních desetiletích velkou řadu  proměn způsobených člověkem. Nahlédněte do příběhu nejbohatšího ekosystému světa.

Savany v Africe zabírají významnou část kontinentu. Vydejte se s námi prozkoumat tuto jedinečnou krajinu a seznamte se ikonickými zvířaty, které zde žijí.

Živočišná říše

Přední čeští odborníci Vám představí různé živočišné druhy. Kromě základní charakteristiky a popisu jejich životního cyklu Vás seznámí také se zajímavostmi ze života živočichů, vysvětlí Vám příčiny jejich ohrožení a nástroje ochrany druhů.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Seznamte se s divokými koňmi, kteří tisíce let patřili k nejrozšířenějším velkým živočichům v Evropě. Mezi původní druhy patří i v České republice.

Prozkoumejte s námi bohatý svět hmyzu. Seznamte se s životním cyklem hmyzu, ale také s jednotlivými zástupci z tohoto světa.

Naučte se rozpoznat jeřáby popelavé ve volné přírodě a získejte informace o jejich životě a migračních cestách.

Nahlédněte s námi do mangrovů a poznejte domov a život těchto nosatých opic.

Zjistěte více o losech, kteří patří k původním živočišným druhům obývajícím českou přírodu.

Zjistěte více o zbarvení, která zvířata používají jako strategii k získání výhod.

Vydejte se s námi pod mořskou hladinu a poznejte život unikátních mořských plazů, kteří obývají naši planetu již od dob dinosaurů.

Vydejte se s námi do indonéského pralesa a poznejte život tohoto velmi ohroženého primáta.

Zjistěte více o praturech – málokteré zvíře mělo pro evropskou historii takový význam, jako právě pratuři.

Slon africký je největší suchozemský savec, který dorůstá výšky až 4 m. Vyskytuje se roztroušeně v celé Africe, poznejte s námi život slonů.

Prozkoumejte svět těchto nočních ptáků. Zjistíte, jak sovy žijí, loví a spoustu dalších informací.

Supi jsou mrchožraví dravci, které najdeme v Africe, Evropě a v Asii. Celkem jich na světě existuje 23 druhů.

Zubr evropský je největším živočichem obývajícím Evropu, vydejte se s námi poznat tento druh.

Pojďte se seznámit s pruhovanými kopytníky, kteří se prohánějí po africké savaně.

Želvy jsou významný a rozmanitý řád plazů. Nejstarší želvy žily již před 220 miliony lety v období triasu, což z nich dělá jednu z nejstarších skupin plazů – jsou mnohem starší než ještěři nebo hadi.

Globální výzvy

Naše společnost čelí nejrůznějším globálním výzvám. Pojďte se seznámit s tématy, jako je palmový olej, ilegální obchod se zvířaty, úbytek vody, migrace obyvatel a další. Vysvětlíme Vám příčiny a dopady celosvětových problémů a ukážeme Vám možné cesty jejich řešení.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Zjistěte více o ilegálním obchodu se zvířaty, který se řadí k největším odvětvím  kriminality na světě a je příčinou rapidního úbytku rostlinných i živočišných druhů po celém světě. Proč se druhy obchodují a jak se proti ilegálnímu obchodu bojuje, zjistíte ve videu.

Kácení deštných pralesů pro pěstování zemědělských plodin je jedním z nejpalčivějších ekologických problémů tohoto století. Naučte se více o této problematice a jejích dopadech.

Nalezněte cestu, jak sami můžete předcházet vzniku odpadů, a připomeňte si, jak s nimi správně nakládat. Zjistěte, kde jsou odpady ukládány, jak se o tato místa pečuje a jaká kontrola zde probíhá.

Ukážeme Vám, proč a jak různé organizace podporují ekonomický, sociální nebo environmentální rozvoj v rozvojových zemích.

Korálové útesy ubývají v důsledku působení různých faktorů. Poznejte příčiny úbytku korálových útesů i způsoby, jak je možné korály chránit.

Poznejte činnosti člověka, které nejvíce zatěžují tento rozmanitý ekosystém, a získejte návod, jak svůj podíl na nich co nejvíce snížit.

Voda je nezbytná pro život na Zemi, nadměrné využívání vody však v posledních letech graduje a v některých místech je vody nedostatek. Zjistěte více o tom, jak probíhá úprava vody,  jak fungují čistírny odpadních vod, nebo jak můžeme v domácnostech vodu šetřit.

Ochrana přírody

Jak se chrání příroda? Nahlédněte pod pokličku aktivit českých odborníků, kteří vedou ochranářské projekty u nás i v různých částech světa. Seznamte se se zajímavými tématy o ochraně přírody a získejte tipy, jak se můžete sami do její ochrany zapojit.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Poznejte díky sérii šesti dokumentů České televize s průvodcem Danem Bártou motivy a činnosti českých přírodovědců, kteří se věnují záchraně ohrožených druhů zvířat u nás i ve světě.

Představa, že se po Africe prohánějí obrovská stáda zvířat má dnes bohužel daleko od pravdy.

Seznamte se s projektem The Kukang Rescue Program, který se na Sumatře věnuje záchraně těchto ohrožených primátů. Soustředí se zejména na ilegální obchod se zvířaty, repatriaci divokých zvířat do volné přírody a práci s tamní komunitou