Spouštíme přihlášky na festival Nechme se překvapovat 2024 🎬
CCBCdoskol-logobarvy-08

CCBC do škol je výchovně-vzdělávací program určený žákům základních a středních škol, který si klade za cíl pomoci rodičům a školám vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám.

Neváhejte kontaktovat naši koordinátorku pro školy Alenu Klézlovou na email alena.klezlova@ccbc.cz či telefonním čísle 720 758 626.

Učíme fakta o biodiverzitě a její ochraně.

Ukazujeme terénní a vědeckou činnost.

Inspirujeme k ochraně přírody a pomoci druhým.

Nabízíme praktickou knihovnu online vzdělávacích materiálů pro využití v přírodopisu, biologii, ekologii, zeměpisu nebo společenských vědách. Výuková videa s pracovními materiály společně s populárně-naučnými přednáškami a zážitkovými programy tvoří nabídku vzdělávání CCBC. Všechny formy vzdělávání lze využít zvlášť nebo je vzájemně kombinovat. Videi i přednáškami Vás provedou zkušení lektoři a odborníci, kteří se daným tématům dlouhodobě věnují. 

Zařaďte videa s navazujícími materiály do svých hodin a pokud Vás nějaké téma zaujme více, objednejte si přednášku nebo zážitkový program. Věříme, že široká paleta vzdělávacích programů a různorodost vzdělávacích forem nám společně umožní kontinuálně pracovat na environmentálním rozvoji další generace.

Kategorie

Ekosystémy

Živočišná říše

Globální výzvy

Ochrana přírody

Ekosystémy

Kolem nás se nacházejí nejrůznější ekosystémy. Vydejte se s námi za poznáním ekosystémů, které tvoří naše životní prostředí. Seznámíme Vás s geografickým vymezením, faunou, flórou a jejich významem pro člověka. Dále se dozvíte, jaké faktory ohrožují naše ekosystémy a jak je lze chránit.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Ponořte se s námi pod mořskou hladinu a navštivte domov mnoha tropických ryb a ostatních mořských tvorů, se kterými tvoří koráli svůj vlastní rozmanitý ekosystém.

Přeneste se s námi na pobřeží oceánů a poznejte fungování významného světového ekosystému. Spletité kořeny mangrovů poskytují domov mnoha druhům a zajišťují obživu pro nespočet lidí.

Tropický deštný prales s největším počtem druhů organismů zažívá v posledních desetiletích velkou řadu  proměn způsobených člověkem. Nahlédněte do příběhu nejbohatšího ekosystému světa.

Savany v Africe zabírají významnou část kontinentu. Vydejte se s námi prozkoumat tuto jedinečnou krajinu a seznamte se ikonickými zvířaty, které zde žijí.

Živočišná říše

Přední čeští odborníci Vám představí různé živočišné druhy. Kromě základní charakteristiky a popisu jejich životního cyklu Vás seznámí také se zajímavostmi ze života živočichů, vysvětlí Vám příčiny jejich ohrožení a nástroje ochrany druhů.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Seznamte se s divokými koňmi, kteří tisíce let patřili k nejrozšířenějším velkým živočichům v Evropě. Mezi původní druhy patří i v České republice.

Nahlédněte s námi do mangrovů a poznejte domov a život těchto nosatých opic.

Zjistěte více o losech, kteří patří k původním živočišným druhům obývajícím českou přírodu.

Zjistěte více o zbarvení, která zvířata používají jako strategii k získání výhod.

Mlok skvrnitý je jediným zástupcem mloků u nás. Vydejte se s námi do míst, která mloci obývají a poznejte jejich život zblízka. 

Vydejte se s námi pod mořskou hladinu a poznejte život unikátních mořských plazů, kteří obývají naši planetu již od dob dinosaurů.

Včela medonosná je nejznámější opylovatel rostlin, ale nezapomínejme na další hmyzí opylovatele, kteří jsou pro zachování biodiverzity možná ještě důležitější. Přeneste se s námi do měst, polí a luk a objevte jejich květnatý svět.

Vydejte se s námi do indonéského pralesa a poznejte život tohoto velmi ohroženého primáta.

Zjistěte více o praturech – málokteré zvíře mělo pro evropskou historii takový význam, jako právě pratuři.

Slon africký je největší suchozemský savec, který dorůstá výšky až 4 m. Vyskytuje se roztroušeně v celé Africe, poznejte s námi život slonů.

Prozkoumejte svět těchto nočních ptáků. Zjistíte, jak sovy žijí, loví a spoustu dalších informací.

Supi jsou mrchožraví dravci, které najdeme v Africe, Evropě a v Asii. Celkem jich na světě existuje 23 druhů.

Do České republiky se postupně vrací velké šelmy. Pojďte se za nimi vydat společně s námi.

 

Užovky žijí v blízkosti lidských sídel, aniž bychom o nich často tušili. Vydejte se s námi prozkoumat jejich úžasný svět. 

Zubr evropský je největším živočichem obývajícím Evropu, vydejte se s námi poznat tento druh.

Pojďte se seznámit s pruhovanými kopytníky, kteří se prohánějí po africké savaně.

Nahlédněte do života pozoruhodných žab, které si zaslouží naši pozornost a ochranu.

Želvy jsou významný a rozmanitý řád plazů. Nejstarší želvy žily již před 220 miliony lety v období triasu, což z nich dělá jednu z nejstarších skupin plazů – jsou mnohem starší než ještěři nebo hadi.

Globální výzvy

Naše společnost čelí nejrůznějším globálním výzvám. Pojďte se seznámit s tématy, jako je palmový olej, ilegální obchod se zvířaty, úbytek vody, migrace obyvatel a další. Vysvětlíme Vám příčiny a dopady celosvětových problémů a ukážeme Vám možné cesty jejich řešení.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Zjistěte více o ilegálním obchodu se zvířaty, který se řadí k největším odvětvím  kriminality na světě a je příčinou rapidního úbytku rostlinných i živočišných druhů po celém světě. Proč se druhy obchodují a jak se proti ilegálnímu obchodu bojuje, zjistíte ve videu.

Kácení deštných pralesů pro pěstování zemědělských plodin je jedním z nejpalčivějších ekologických problémů tohoto století. Naučte se více o této problematice a jejích dopadech.

Nalezněte cestu, jak sami můžete předcházet vzniku odpadů, a připomeňte si, jak s nimi správně nakládat. Zjistěte, kde jsou odpady ukládány, jak se o tato místa pečuje a jaká kontrola zde probíhá.

Ukážeme Vám, proč a jak různé organizace podporují ekonomický, sociální nebo environmentální rozvoj v rozvojových zemích.

Korálové útesy ubývají v důsledku působení různých faktorů. Poznejte příčiny úbytku korálových útesů i způsoby, jak je možné korály chránit.

Poznejte činnosti člověka, které nejvíce zatěžují tento rozmanitý ekosystém, a získejte návod, jak svůj podíl na nich co nejvíce snížit.

Voda je nezbytná pro život na Zemi, nadměrné využívání vody však v posledních letech graduje a v některých místech je vody nedostatek. Zjistěte více o tom, jak probíhá úprava vody,  jak fungují čistírny odpadních vod, nebo jak můžeme v domácnostech vodu šetřit.

Ochrana přírody

Jak se chrání příroda? Nahlédněte pod pokličku aktivit českých odborníků, kteří vedou ochranářské projekty u nás i v různých částech světa. Seznamte se se zajímavými tématy o ochraně přírody a získejte tipy, jak se můžete sami do její ochrany zapojit.