Podpořte s námi přírodu! 🌿
CCBCdoskol-logobarvy-08

CCBC do škol je výchovně-vzdělávací program určený žákům základních a středních škol, který si klade za cíl pomoci rodičům a školám vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám.

Neváhejte kontaktovat naši koordinátorku pro školy Alenu Rokovou na email [email protected] či telefonním čísle 724 770 980

Učíme fakta o biodiverzitě a její ochraně.

Ukazujeme terénní a vědeckou činnost.

Inspirujeme k ochraně přírody a pomoci druhým.

Organizujeme přednášky a projektové dny. Nabídku na školní rok 2021/2022 naleznete ZDE.

Nabízíme praktickou knihovnu online vzdělávacích materiálů pro využití v přírodopisu, biologii, ekologii, zeměpisu nebo společenských vědách. Výuková videa s pracovními materiály společně s populárně-naučnými přednáškami a zážitkovými programy tvoří nabídku vzdělávání CCBC. Všechny formy vzdělávání lze využít zvlášť nebo je vzájemně kombinovat. Videi i přednáškami Vás provedou zkušení lektoři a odborníci, kteří se daným tématům dlouhodobě věnují. 

Zařaďte videa s navazujícími materiály do svých hodin a pokud Vás nějaké téma zaujme více, objednejte si přednášku nebo zážitkový program. Věříme, že široká paleta vzdělávacích programů a různorodost vzdělávacích forem nám společně umožní kontinuálně pracovat na environmentálním rozvoji další generace.

/* Tato sekce obsahuje script pro otevírání dlaždic */

Kategorie

Ekosystémy

Živočišná říše

Globální výzvy

Ochrana přírody

Ekosystémy

Kolem nás se nacházejí nejrůznější ekosystémy. Vydejte se s námi za poznáním ekosystémů, které tvoří naše životní prostředí. Seznámíme Vás s geografickým vymezením, faunou, flórou a jejich významem pro člověka. Dále se dozvíte, jaké faktory ohrožují naše ekosystémy a jak je lze chránit.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Ponořte se s námi pod mořskou hladinu a navštivte domov mnoha tropických ryb a ostatních mořských tvorů, se kterými tvoří koráli svůj vlastní rozmanitý ekosystém.

Přeneste se s námi na pobřeží oceánů a poznejte fungování významného světového ekosystému. Spletité kořeny mangrovů poskytují domov mnoha druhům a zajišťují obživu pro nespočet lidí.

Tropický deštný prales s největším počtem druhů organismů zažívá v posledních desetiletích velkou řadu  proměn způsobených člověkem. Nahlédněte do příběhu nejbohatšího ekosystému světa.

Savany v Africe zabírají významnou část kontinentu. Vydejte se s námi prozkoumat tuto jedinečnou krajinu a seznamte se ikonickými zvířaty, které zde žijí.

Živočišná říše

Přední čeští odborníci Vám představí různé živočišné druhy. Kromě základní charakteristiky a popisu jejich životního cyklu Vás seznámí také se zajímavostmi ze života živočichů, vysvětlí Vám příčiny jejich ohrožení a nástroje ochrany druhů.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Seznamte se s divokými koňmi, kteří tisíce let patřili k nejrozšířenějším velkým živočichům v Evropě. Mezi původní druhy patří i v České republice.

Prozkoumejte s námi bohatý svět hmyzu. Seznamte se s životním cyklem hmyzu, ale také s jednotlivými zástupci z tohoto světa.

Naučte se rozpoznat jeřáby popelavé ve volné přírodě a získejte informace o jejich životě a migračních cestách.

Nahlédněte s námi do mangrovů a poznejte domov a život těchto nosatých opic.

Zjistěte více o losech, kteří patří k původním živočišným druhům obývajícím českou přírodu.

Zjistěte více o zbarvení, která zvířata používají jako strategii k získání výhod.

Vydejte se s námi pod mořskou hladinu a poznejte život unikátních mořských plazů, kteří obývají naši planetu již od dob dinosaurů.

Vydejte se s námi do indonéského pralesa a poznejte život tohoto velmi ohroženého primáta.

Zjistěte více o praturech – málokteré zvíře mělo pro evropskou historii takový význam, jako právě pratuři.

Slon africký je největší suchozemský savec, který dorůstá výšky až 4 m. Vyskytuje se roztroušeně v celé Africe, poznejte s námi život slonů.

Prozkoumejte svět těchto nočních ptáků. Zjistíte, jak sovy žijí, loví a spoustu dalších informací.

Zubr evropský je největším živočichem obývajícím Evropu, vydejte se s námi poznat tento druh.

Na této sekci pracujeme.

Globální výzvy

Naše společnost čelí nejrůznějším globálním výzvám. Pojďte se seznámit s tématy, jako je palmový olej, ilegální obchod se zvířaty, úbytek vody, migrace obyvatel a další. Vysvětlíme Vám příčiny a dopady celosvětových problémů a ukážeme Vám možné cesty jejich řešení.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Zjistěte více o ilegálním obchodu se zvířaty, který se řadí k největším odvětvím  kriminality na světě a je příčinou rapidního úbytku rostlinných i živočišných druhů po celém světě. Proč se druhy obchodují a jak se proti ilegálnímu obchodu bojuje, zjistíte ve videu.

Kácení deštných pralesů pro pěstování zemědělských plodin je jedním z nejpalčivějších ekologických problémů tohoto století. Naučte se více o této problematice a jejích dopadech.

Nalezněte cestu, jak sami můžete předcházet vzniku odpadů, a připomeňte si, jak s nimi správně nakládat. Zjistěte, kde jsou odpady ukládány, jak se o tato místa pečuje a jaká kontrola zde probíhá.

Ukážeme Vám, proč a jak různé organizace podporují ekonomický, sociální nebo environmentální rozvoj v rozvojových zemích.

Korálové útesy ubývají v důsledku působení různých faktorů. Poznejte příčiny úbytku korálových útesů i způsoby, jak je možné korály chránit.

Poznejte činnosti člověka, které nejvíce zatěžují tento rozmanitý ekosystém, a získejte návod, jak svůj podíl na nich co nejvíce snížit.

Voda je nezbytná pro život na Zemi, nadměrné využívání vody však v posledních letech graduje a v některých místech je vody nedostatek. Zjistěte více o tom, jak probíhá úprava vody,  jak fungují čistírny odpadních vod, nebo jak můžeme v domácnostech vodu šetřit.

Ochrana přírody

Jak se chrání příroda? Nahlédněte pod pokličku aktivit českých odborníků, kteří vedou ochranářské projekty u nás i v různých částech světa. Seznamte se se zajímavými tématy o ochraně přírody a získejte tipy, jak se můžete sami do její ochrany zapojit.

Neupravovat tento první element, automaticky se skryje!

Poznejte díky sérii šesti dokumentů České televize s průvodcem Danem Bártou motivy a činnosti českých přírodovědců, kteří se věnují záchraně ohrožených druhů zvířat u nás i ve světě.

Představa, že se po Africe prohánějí obrovská stáda zvířat má dnes bohužel daleko od pravdy.

Seznamte se s projektem The Kukang Rescue Program, který se na Sumatře věnuje záchraně těchto ohrožených primátů. Soustředí se zejména na ilegální obchod se zvířaty, repatriaci divokých zvířat do volné přírody a práci s tamní komunitou

Lektoři

doskol-lektor-uhrova-v2

Iva Uhrová

Lektorka vzdělávacího centra a koordinátorka projektů ochrany přírody v Zoologické zahradě Hodonín. V Indonésii se věnuje environmentálnímu vzdělávání, a to v projektu Help for jungle, který založila. Iva je také propagátorkou zodpovědného cestování.

Soňa Kajzrová

Absolventka Fakulty tropického zemědělství v Praze. Během studií se věnovala druhové diverzitě vážek v různých ekosystémech se zaměřením na agrolesnické systémy v Peru, Kamerunu a na Sumatře. Ve volném čase provází v botanické zahradě v Praze.

doskol-lektor-kajzrova
doskol-lektor-posolda

Roman Posolda

Roman je již 8 let spojený s Koly pro Afriku a gambijskou částí Czech Bikes for Gambian Schools. Zde je v pozici zakladatele a ředitele. Kolo je nedílnou součástí jeho života. V roce 1997-1998 absolvoval na kole cestu kolem světa.

Adéla Hemelíková

Adéla je doktorandkou oboru Ekologie na Fakultě životního prostředí ČZU. Podílí se na projektech ochrany přírody v Zoo Liberec. Pravidelně jezdí do Indonésie, kde se zabývá zejména ochranou mořského ekosystému, ale spolupracuje i na dalších ochranářských projektech.

doskol-lektor-hemelikova-v2
doskol-lektor-colobenticova

Lenka Čolobentičová

Dvakrát jako dobrovolník neziskové organizace Save Elephants vyjela do republiky Kongo, kde pomáhala s výcvikem psů k vyhledávání slonoviny a bushmeatu. Při dalších návštěvách Afriky se podílela na zlepšování práce konžských psovodů a pod záštitou The Jane Goodall Institute prováděla parazitologický výzkum.

Martin Schlossarek

Martin je zakladatelem a předsedou neziskové organizace Maendeleo, která pomáhá drobným farmářům v jihozápadní Tanzanii. Tématy spojenými s Afrikou a pomocí chudým se zabývá i ve svém profesním životě na Katedře rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci.

doskol-lektor-slosi
doskol-lektor-hudcova

Barbara Hudcová

Barbara se několik let věnovala zážitkové pedagogice a metodám neformálního vzdělávání. Od roku 2013 působí jako dobrovolník neziskové organizace Maendeleo. Ráda cestuje, kromě Tanzanie strávila několik měsíců pracovně či studijně také v Mexiku, Španělsku či Finsku.

Kateřina Mejsnarová

Kateřina je tajemnicí organizace Maendeleo. S farmáři Maendelea na pláni Utengule/Usangu strávila půl roku. Poté se vydala do Malawi vyhodnotit projekt Veselé třídy pro českou organizaci boNGO. Při poslední návštěvě Tanzanie realizovala výzkum vlivu dvou mikrofinančních projektů v Tanzanii a Keni.

doskol-lektor-mejsnarova
doskol-lektor-holubova

Kateřina Holubová

Kateřina vystudovala ekologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Nyní pracuje na propagaci a ochraně přírody v Zoo Ostrava. Je mluvčí a překladatelkou programu The Kukang Rescue Program působícího na Sumatře na poli ochrany outloňů a rovněž předsedkyní jeho stejnojmenného českého spolku. Patří také mezi členy kampaně proti ilegálnímu obchodu se zvířaty Ukradená divočina.

Tereza Pašková

Tereza vystudovala Zoologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia působila v ekologickém centru Sluňákov a v Science centru Pevnost poznání. Tři měsíce strávila jako dobrovolník projektu Green – Books. org na Bali, kde se podílela na tvorbě environmentálního programu o změně klimatu.

doskol-lektor-paskova
doskol-lektor-espinosa

Juan Martin Espinosa

Martin se jako environmentalista věnuje hlavně udržitelnosti potravinových systémů. Pochází ze San Luis Potosí z Mexika, kde studoval environmentální inženýrství. Poté studoval v Toulouse ve Francii, kde se začal intenzivně zabírat problematikou agropotravinových zdrojů.

Jiří Cafourek

Jiří se věnuje chovu včel medonosných, chovu čmeláků, výrobě „hmyzích hotelů“, ale své aktivity zaměřuje i na různé formy vzdělávání dětí, mládeže i laické a odborné veřejnosti – kurzy, semináře, tvorba metodických materiálů. Velkou péči věnuje pomoci a koordinaci činnosti včelařských kroužků mládeže a kroužkům věnujícím se zachování biodiverzity.

doskol-lektor-cafourek
doskol-lektor-prunerova

Magdaléna Prunerová

Magdaléna se přes 20 let věnuje vzdělávání dospělých a rozvoji lidského potenciálu a to i v souvislosti s principy udržitelného životního stylu. Hlavním tématem v posledních letech je možnost pěstování ve městach nebo komunitách v akvaponických systémech. Vnitřní přesvědčení: pěstovat se dá všude, technologie, prostor a vnitřní motivace nám umožňují neuvěřitelné!

 

Tým H2Ospodař!

Jsme mladí lidé, absolventi VŠCHT, které hluboce oslovuje problematika hospodaření s vodou. Rozhodli jsme se proto vodu popularizovat a přiblížit její cestu veřejnosti a tím v lidech budovat úctu k tomuto vzácnému zdroji. Více o nás na https://h2ospodar.cz/

doskol-lektor-h2ospodari
doskol-lektor-tichackova

Markéta Ticháčková

Terénní zooložka Zoo Ostrava / Zakladatelka projektu Crane Life (Jeřábí život)

Markéta je zakladatelkou a vedoucí projektu Jeřábí život, který se věnuje monitoringu a ochraně jeřábů. V České republice se věnuje zejména jeřábům popelavým, pravidelně navštěvuje také jeřábí shromaždiště a zimoviště v Evropě a monitoruje pohyb jeřábů. Markéta přednáší na školách o jeřábech popelavých a také vede celodenní a odpolední programy zaměřené na kroužkování ptáků či výrobu krmítek.

Spolupráce