Spouštíme přihlášky na festival Nechme se překvapovat 2024 🎬

Chci přispět

Váš dar je důležitý, umožňuje nám pomáhat i v místech,
kde jiné organizace nepůsobí, nebo jen velmi omezeně.

Ochrana biodiverzity – snažíme se obnovit horský mlžný les na a severozápadě Kamerunu, zamezit nelegálnímu vykrádaní želvích vajíček a kácení mangrovů v Indonésii. Usilujeme o rozšíření povědomí o probíhající sloní katastrofě v Africe, chráníme endemické druhy ptáků na Sumatře a na Filipínách a rehabilitujeme outloně zabavené na černých trzích.

Vzdělávání a osvěta – lidem u nás se snažíme přiblížit jeden z největších ekologických problémů naší doby – hrozbu palmového oleje, dále v severní Keni chráníme před úmrtím na vzteklinu domorodé pastevce a pomocí vzdělávání a poskytování mikropůjček podporujeme obyvatele venkovských lokalit v Tanzanii a Mexiku.

Kliknutím na logo níže vyberte spolek jež si přejete podpořit. Pro podpoření přímo CCBC klikněte zde.
„POMÁHAT NENÍ DRAHÉ“.

Děkujeme.

CCBC chrání přírodu!

Chráníme slony, mořské želvy, outloně, luskouny, kahau nosaté nebo jeřáby popelavé. Zlepšujeme životní úroveň drobných farmářů v Mexiku a východní Africe a podporujeme nejen ekologické a jazykové vzdělávání u nás i ve světě. Sdružujeme neziskové organizace, které působí na poli ochrany přírody i rozvoje komunit u nás i po celém světě. Podpořte s námi přírodu!
DAROVAT

Pomoc ke své pomoci!

Jsme nezisková organizace, která pomáhá ke svépomoci chudým lidem žijícím na planině Usangu ve východoafrické Tanzanii. Náš největší projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání a s poskytováním mikropůjček a prosazuje udržitelné metody hospodaření s půdou. Pomáháme dlouhodobě a koncepčně, s důrazem na udržitelnost všech našich aktivit. Pomáháme jen aktivním, pracovitým a čestným lidem.
DAROVAT

The Kukang Rescue Program

Cílem programu je redukovat nelegální obchod s divokými zvířaty, především pak s ohroženými a chráněnými outloni na indonéském ostrově Sumatra. Záchranný program Kukang proto spolupracuje s místními vládními agenturami na ochranu přírody a provozuje záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně. Kromě toho se zaměřuje i na vzdělávání, osvětu, aktivity pro zapojování místních komunit a trénink indonéských spolupracovníků.
DAROVAT

Ochrana mořských želv

Chráníme mořské želvy skrze 4 hlavní pilíře: 1. Přímá ochrana želv v Indonésii - na 2 ostrovech v oblasti Berau a na ostrově Lembata. 2. Zkvalitňování ochrany želv na Srí Lance - konzultace, workshopy pro ochranáře. 3. Vzdělávání a šíření informovanosti mezi dětmi i dospělými v Indonésii, na Srí Lance i v ČR o mořských želvách. 4. Zredukovaní nelegalního prodeje želvích produktů podporou a organizovaním řemeslné výroby z udržitelných materiálů i propagací udržitelného turismu.
DAROVAT

Výuka angličtiny!

United Vision se zaměřuje na mobilitu mládeže v oblasti environmentálního a jazykového vzdělávání a propagaci národních a mezinárodních dobrovolnických aktivit.
DAROVAT

Kola pro Afriku!

Posláním organizace je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení občanského statusu místních lidí.
DAROVAT

Ochrana slonů a boj proti obchodu se slonovinou

Pokud se nezastaví řádění pytláků živené poptávkou po ilegální slonovině v Asii, pralesní i savanoví sloni z Afriky zmizí. My podporujeme ve Střední Africe detekční psy na vyhledávání slonoviny, pomáháme s vyšetřováním černého obchodu, pracujeme s místními komunitami na zlepšení vzájemného vztahu se slony a zavádíme moderní technologie do protipytláckého boje.
DAROVAT

Věnujeme se výzkumu a ochraně jeřábů.

V současnosti především jeřábů popelavých v České republice, kde je značíme a sledujeme pomocí barevných kroužků. Pravidelně navštěvujeme jeřábí shromaždiště a zimoviště i jinde v Evropě. Podrobnější monitoring pohybu jeřábů provádíme díky GPS-GSM vysílačům. Znalost všech lokalit využívaných jeřáby jak v hnízdní době, tak i na migračních cestách je velice důležitá pro následnou ochranu. Dlouholetých zkušeností chceme využít i v ochraně dalších druhů jeřábů jinde ve světě.
DAROVAT

Záchrana ohrožené fauny!

"Záchranné centrum se nachází poblíž města Kabankalan na ostrově Negros, který je z hlediska ochrany přírody jedním z nejzajímavějších ostrovů Filipín. Zařízení v centru jsou skromná, ale funkční. Jednoduché chovné voliéry, rozlétávací a rehabilitační vypouštěcí voliéra, výběhy, přípravna krmiva, karantény a ošetřovna. O provoz se stará 5 ošetřovatelů. Je zde na 30 druhů zvířat, z toho 22 endemických, 15 druhů je na různém stupni ohrožení.
DAROVAT
My v green-books.org inspirujeme indonéské děti prostřednictvím knih a ekologických aktivit, aby žili udržitelně a v souladu s přírodou. Od roku 2014 jsme zprovoznili 65 ekologických knihoven po celé Indonésii, nyní potřebujeme vaši pomoc při vytváření nových eko-knihoven. Jako dárce můžete přispět na jednu sadu 50 barevných knih o přírodě 250 USD nebo můžete přispět JAKOUKOLI LIBOVOLNOU ČÁSTKOU! Například jedna vzdělávací komiksová kniha stojí 7 USD a jedna encyklopedie o přírodě stojí 21 USD. Děkujeme! Děkujeme!
DAROVAT

Záchrana mangrovového biotopu!

Chceme chránit nejcennější části povodí Balikpapanského zálivu (Východní Kalimantan, Indonésie), které zahrnuje řadu přírodních ekosystémů - primární i sekundární tropický deštný prales, mangrovy, korálové útesy a mělké pobřežní moře. Je domovem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně delfínů orcel tuponosých, dugongů, opic kahau nosatých, orangutanů, gibonů, medvědů malajských, levhartů obláčkových a řady dalších.
DAROVAT

BE SEA

Jsme organizace, která se zabývá ochranou oceánů. Působíme v Indonésii, kde bojujeme proti obchodu se žraločími ploutvemi a naším cílem je omezit lov se žraloky. Jednáme s vládou, pracujeme s místními a zaměřujeme se na vzdělání dětí. V Česku se snažíme šířit osvětu o oceánech, žralocích, ale také zodpovědnosti každého z nás v rámci udržitelnosti.
DAROVAT

Mysli globálně, jednej lokálně!

Organizace se od svého založení věnuje problematice ochrany životního prostředí a jeho trvale udržitelného využívání, a to především ve spojitosti s palmoolejným průmyslem.

V průběhu let se organizace začala více zaměřovat na ochranu a výzkum ekosystémů a ohrožených druhů, které je obývají. Mezi druhy, kterým se organizace věnuje, patří kriticky ohrožený druh loskutáka niaského a mořské želvy.
DAROVAT

Očkování zvířat!

"Zdravá zvířata, zdraví lidé - pod tímto heslem, převzatým od kolegů z evropských VSF, poskytujeme preventivní očkování zvířat proti vzteklině v okolí jezera Turkana v severní Keni. Udržitelnost projektů a rozvoj veterinární medicíny v zemích třetího světa zásadně závisí na kvalifikovaných místních veterinárních lékařích. Cílem projektu je pomoc vybraným keňským studentům veterinární medicíny ve studiu a zvyšování odbornosti."
DAROVAT

Půjčování peněz chudým lidem!

Půjčujeme peníze chudým lidem za férových podmínek při respektování jejich vlastních podnikatelských plánů a iniciativ. Snažíme se tak budovat sebevědomé jedince nezávislé na vnější pomoci, protože věříme, že prosperita jednotlivců vede k prosperitě celé společnosti. Našimi aktivitami usilujeme o spojení dvou světů, toho, kde kapitál přebývá, s tím, kde kapitál schází.
DAROVAT

Včelí stráž

Nevěnuje se pouze přímé pomoci (chov včel medonosných, chov čmeláků, výroba „hmyzích hotelů“), ale své aktivity zaměřuje i na různé formy vzdělávání dětí, mládeže i laické a odborné veřejnosti prostřednictvím kurzů, seminářů a tvorby metodických materiálů. Velkou péči věnuje pomoci a koordinaci činnosti včelařských kroužků mládeže a kroužkům věnujícím se zachování biodiverzity.
DAROVAT

CCBC chrání přírodu!

Chráníme slony, mořské želvy, outloně, luskouny, kahau nosaté nebo jeřáby popelavé. Zlepšujeme životní úroveň drobných farmářů v Mexiku a východní Africe a podporujeme nejen ekologické a jazykové vzdělávání u nás i ve světě. Sdružujeme neziskové organizace, které působí na poli ochrany přírody i rozvoje komunit u nás i po celém světě. Podpořte s námi přírodu!
DAROVAT

Pomoc ke své pomoci!

Jsme nezisková organizace, která pomáhá ke svépomoci chudým lidem žijícím na planině Usangu ve východoafrické Tanzanii. Náš největší projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání a s poskytováním mikropůjček a prosazuje udržitelné metody hospodaření s půdou. Pomáháme dlouhodobě a koncepčně, s důrazem na udržitelnost všech našich aktivit. Pomáháme jen aktivním, pracovitým a čestným lidem.
DAROVAT

Výuka angličtiny!

United Vision se zaměřuje na mobilitu mládeže v oblasti environmentálního a jazykového vzdělávání a propagaci národních a mezinárodních dobrovolnických aktivit.
DAROVAT

The Kukang Rescue Program

Cílem programu je redukovat nelegální obchod s divokými zvířaty, především pak s ohroženými a chráněnými outloni na indonéském ostrově Sumatra. Záchranný program Kukang proto spolupracuje s místními vládními agenturami na ochranu přírody a provozuje záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně. Kromě toho se zaměřuje i na vzdělávání, osvětu, aktivity pro zapojování místních komunit a trénink indonéských spolupracovníků.
DAROVAT

Ochrana mořských želv

Chráníme mořské želvy skrze 4 hlavní pilíře: 1. Přímá ochrana želv v Indonésii - na 2 ostrovech v oblasti Berau a na ostrově Lembata. 2. Zkvalitňování ochrany želv na Srí Lance - konzultace, workshopy pro ochranáře. 3. Vzdělávání a šíření informovanosti mezi dětmi i dospělými v Indonésii, na Srí Lance i v ČR o mořských želvách. 4. Zredukovaní nelegalního prodeje želvích produktů podporou a organizovaním řemeslné výroby z udržitelných materiálů i propagací udržitelného turismu.
DAROVAT

Věnujeme se výzkumu a ochraně jeřábů.

V současnosti především jeřábů popelavých v České republice, kde je značíme a sledujeme pomocí barevných kroužků. Pravidelně navštěvujeme jeřábí shromaždiště a zimoviště i jinde v Evropě. Podrobnější monitoring pohybu jeřábů provádíme díky GPS-GSM vysílačům. Znalost všech lokalit využívaných jeřáby jak v hnízdní době, tak i na migračních cestách je velice důležitá pro následnou ochranu. Dlouholetých zkušeností chceme využít i v ochraně dalších druhů jeřábů jinde ve světě.
DAROVAT

Záchrana ohrožené fauny!

"Záchranné centrum se nachází poblíž města Kabankalan na ostrově Negros, který je z hlediska ochrany přírody jedním z nejzajímavějších ostrovů Filipín. Zařízení v centru jsou skromná, ale funkční. Jednoduché chovné voliéry, rozlétávací a rehabilitační vypouštěcí voliéra, výběhy, přípravna krmiva, karantény a ošetřovna. O provoz se stará 5 ošetřovatelů. Je zde na 30 druhů zvířat, z toho 22 endemických, 15 druhů je na různém stupni ohrožení.
DAROVAT

Kola pro Afriku!

Posláním organizace je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení občanského statusu místních lidí.
DAROVAT
My v green-books.org inspirujeme indonéské děti prostřednictvím knih a ekologických aktivit, aby žili udržitelně a v souladu s přírodou. Od roku 2014 jsme zprovoznili 65 ekologických knihoven po celé Indonésii, nyní potřebujeme vaši pomoc při vytváření nových eko-knihoven. Jako dárce můžete přispět na jednu sadu 50 barevných knih o přírodě 250 USD nebo můžete přispět JAKOUKOLI LIBOVOLNOU ČÁSTKOU! Například jedna vzdělávací komiksová kniha stojí 7 USD a jedna encyklopedie o přírodě stojí 21 USD. Děkujeme! Děkujeme!
DAROVAT

Záchrana mangrovového biotopu!

Chceme chránit nejcennější části povodí Balikpapanského zálivu (Východní Kalimantan, Indonésie), které zahrnuje řadu přírodních ekosystémů - primární i sekundární tropický deštný prales, mangrovy, korálové útesy a mělké pobřežní moře. Je domovem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně delfínů orcel tuponosých, dugongů, opic kahau nosatých, orangutanů, gibonů, medvědů malajských, levhartů obláčkových a řady dalších.
DAROVAT

BE SEA

Jsme organizace, která se zabývá ochranou oceánů. Působíme v Indonésii, kde bojujeme proti obchodu se žraločími ploutvemi a naším cílem je omezit lov se žraloky. Jednáme s vládou, pracujeme s místními a zaměřujeme se na vzdělání dětí. V Česku se snažíme šířit osvětu o oceánech, žralocích, ale také zodpovědnosti každého z nás v rámci udržitelnosti.
DAROVAT

Mysli globálně, jednej lokálně!

Organizace se od svého založení věnuje problematice ochrany životního prostředí a jeho trvale udržitelného využívání, a to především ve spojitosti s palmoolejným průmyslem.

V průběhu let se organizace začala více zaměřovat na ochranu a výzkum ekosystémů a ohrožených druhů, které je obývají. Mezi druhy, kterým se organizace věnuje, patří kriticky ohrožený druh loskutáka niaského a mořské želvy.
DAROVAT

Ochrana slonů a boj proti obchodu se slonovinou

Pokud se nezastaví řádění pytláků živené poptávkou po ilegální slonovině v Asii, pralesní i savanoví sloni z Afriky zmizí. My podporujeme ve Střední Africe detekční psy na vyhledávání slonoviny, pomáháme s vyšetřováním černého obchodu, pracujeme s místními komunitami na zlepšení vzájemného vztahu se slony a zavádíme moderní technologie do protipytláckého boje.
DAROVAT

Očkování zvířat!

"Zdravá zvířata, zdraví lidé - pod tímto heslem, převzatým od kolegů z evropských VSF, poskytujeme preventivní očkování zvířat proti vzteklině v okolí jezera Turkana v severní Keni. Udržitelnost projektů a rozvoj veterinární medicíny v zemích třetího světa zásadně závisí na kvalifikovaných místních veterinárních lékařích. Cílem projektu je pomoc vybraným keňským studentům veterinární medicíny ve studiu a zvyšování odbornosti."
DAROVAT

Půjčování peněz chudým lidem!

Půjčujeme peníze chudým lidem za férových podmínek při respektování jejich vlastních podnikatelských plánů a iniciativ. Snažíme se tak budovat sebevědomé jedince nezávislé na vnější pomoci, protože věříme, že prosperita jednotlivců vede k prosperitě celé společnosti. Našimi aktivitami usilujeme o spojení dvou světů, toho, kde kapitál přebývá, s tím, kde kapitál schází.
DAROVAT

Včelí stráž

Nevěnuje se pouze přímé pomoci (chov včel medonosných, chov čmeláků, výroba „hmyzích hotelů“), ale své aktivity zaměřuje i na různé formy vzdělávání dětí, mládeže i laické a odborné veřejnosti prostřednictvím kurzů, seminářů a tvorby metodických materiálů. Velkou péči věnuje pomoci a koordinaci činnosti včelařských kroužků mládeže a kroužkům věnujícím se zachování biodiverzity.
DAROVAT