Chci přispět

Váš dar je důležitý, umožňuje nám pomáhat i v místech,
kde jiné organizace nepůsobí, nebo jen velmi omezeně.

Ochrana biodiverzity – snažíme se obnovit horský mlžný les na a severozápadě Kamerunu, zamezit nelegálnímu vykrádaní želvích vajíček a kácení mangrovů v Indonésii. Usilujeme o rozšíření povědomí o probíhající sloní katastrofě v Africe, chráníme endemické druhy ptáků na Sumatře a na Filipínách a rehabilitujeme outloně zabavené na černých trzích.

Vzdělávání a osvěta – lidem u nás se snažíme přiblížit jeden z největších ekologických problémů naší doby – hrozbu palmového oleje, dále v severní Keni chráníme před úmrtím na vzteklinu domorodé pastevce a pomocí vzdělávání a poskytování mikropůjček podporujeme obyvatele venkovských lokalit v Tanzanii a Mexiku.

Kliknutím na logo níže vyberte spolek jež si přejete podpořit. Pro podpoření přímo CCBC klikněte zde.
„POMÁHAT NENÍ DRAHÉ“.

Děkujeme.

CCBC chrání přírodu!

Chráníme slony, mořské želvy, outloně, luskouny, kahau nosaté nebo jeřáby popelavé. Zlepšujeme životní úroveň drobných farmářů v Mexiku a východní Africe a podporujeme nejen ekologické a jazykové vzdělávání u nás i ve světě. Sdružujeme neziskové organizace, které působí na poli ochrany přírody i rozvoje komunit u nás i po celém světě. Podpořte s námi přírodu!
DAROVAT

Pomoc ke své pomoci!

Jsme nezisková organizace, která pomáhá ke svépomoci chudým lidem žijícím na planině Usangu ve východoafrické Tanzanii. Náš největší projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání a s poskytováním mikropůjček a prosazuje udržitelné metody hospodaření s půdou. Pomáháme dlouhodobě a koncepčně, s důrazem na udržitelnost všech našich aktivit. Pomáháme jen aktivním, pracovitým a čestným lidem.
DAROVAT

The Kukang Rescue Program má čtyři hlavní cíle:

Spolupráce s místními vládními agenturami na vymáhání zákonů na ochranu outloňů. Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně. Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně outloňů. Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.
DAROVAT

Ochrana mořských želv

Oblast Berau na Borneu je 8. největším líhništěm karet obrovských na světě. Jejich populace tu ale za posledních 70 let klesla o více než 90%. Místní lidé kradou z pláží želví vejce a prodávají je do restaurací pro turisty, zaživa jim strhávají krunýře, aby z nich udělali suvenýry. Hlídáme pláže na 3 ostrovech před pytláky, učíme místní dělat suvenýry z alternativních materiálů. Učíme děti. Jako konzultanti pomáháme v mnoha oblastech Indonésie a také na Srí Lance. Pomozte nám chránit želvy i Vy. Děkujeme.
DAROVAT

Výuka angličtiny!

"Vysíláme vyškolené dobrovolníky do zemí třetího světa za účelem bezplatné výuky angličtiny efektivním způsobem. Smyslem je, aby se místní obyvatelé díky znalosti angličtiny lépe uplatnili na lokálním pracovním trhu a mohli zakládat vlastní podnikatelské aktivity."
DAROVAT

Kola pro Afriku!

Posláním organizace je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení občanského statusu místních lidí.
DAROVAT

Ochrana slonů a boj proti obchodu se slonovinou

Pokud se nezastaví řádění pytláků živené poptávkou po ilegální slonovině v Asii, pralesní i savanoví sloni z Afriky zmizí. My podporujeme ve Střední Africe detekční psy na vyhledávání slonoviny, pomáháme s vyšetřováním černého obchodu, pracujeme s místními komunitami na zlepšení vzájemného vztahu se slony a zavádíme moderní technologie do protipytláckého boje.
DAROVAT

Věnujeme se výzkumu a ochraně jeřábů.

V současnosti především jeřábů popelavých v České republice, kde je značíme a sledujeme pomocí barevných kroužků. Pravidelně navštěvujeme jeřábí shromaždiště a zimoviště i jinde v Evropě. Podrobnější monitoring pohybu jeřábů provádíme díky GPS-GSM vysílačům. Znalost všech lokalit využívaných jeřáby jak v hnízdní době, tak i na migračních cestách je velice důležitá pro následnou ochranu. Dlouholetých zkušeností chceme využít i v ochraně dalších druhů jeřábů jinde ve světě.
DAROVAT

Záchrana ohrožené fauny!

"Záchranné centrum se nachází poblíž města Kabankalan na ostrově Negros, který je z hlediska ochrany přírody jedním z nejzajímavějších ostrovů Filipín. Zařízení v centru jsou skromná, ale funkční. Jednoduché chovné voliéry, rozlétávací a rehabilitační vypouštěcí voliéra, výběhy, přípravna krmiva, karantény a ošetřovna. O provoz se stará 5 ošetřovatelů. Je zde na 30 druhů zvířat, z toho 22 endemických, 15 druhů je na různém stupni ohrožení.
DAROVAT
My v green-books.org inspirujeme indonéské děti prostřednictvím knih a ekologických aktivit, aby žili udržitelně a v souladu s přírodou. Od roku 2014 jsme zprovoznili 65 ekologických knihoven po celé Indonésii, nyní potřebujeme vaši pomoc při vytváření nových eko-knihoven. Jako dárce můžete přispět na jednu sadu 50 barevných knih o přírodě 250 USD nebo můžete přispět JAKOUKOLI LIBOVOLNOU ČÁSTKOU! Například jedna vzdělávací komiksová kniha stojí 7 USD a jedna encyklopedie o přírodě stojí 21 USD. Děkujeme! Děkujeme!
DAROVAT

Záchrana mangrovového biotopu!

Chceme chránit nejcennější části povodí Balikpapanského zálivu (Východní Kalimantan, Indonésie), které zahrnuje řadu přírodních ekosystémů - primární i sekundární tropický deštný prales, mangrovy, korálové útesy a mělké pobřežní moře. Je domovem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně delfínů orcel tuponosých, dugongů, opic kahau nosatých, orangutanů, gibonů, medvědů malajských, levhartů obláčkových a řady dalších.
DAROVAT

Mysli globálně, jednej lokálně!

Věnujeme se tématům spojeným s ochranou životního prostředí a jeho udržitelného využívání. Aktivně podporujeme ochranářské projekty přímo v terénu. Pomocí kampaně Chance to Change v ČR se snažíme lidem přiblížit jeden z největších ekologických problémů naší doby - hrozbu palmového oleje. Mezinárodní konferencí TBCC propojujeme neziskový sektor s akademickými aktivitami a hledáme nejefektivnější cestu ochrany deštných pralesů a tropické biodiverzity.
DAROVAT

Očkování zvířat!

"Zdravá zvířata, zdraví lidé - pod tímto heslem, převzatým od kolegů z evropských VSF, poskytujeme preventivní očkování zvířat proti vzteklině v okolí jezera Turkana v severní Keni. Udržitelnost projektů a rozvoj veterinární medicíny v zemích třetího světa zásadně závisí na kvalifikovaných místních veterinárních lékařích. Cílem projektu je pomoc vybraným keňským studentům veterinární medicíny ve studiu a zvyšování odbornosti."
DAROVAT

Půjčování peněz chudým lidem!

Půjčujeme peníze chudým lidem za férových podmínek při respektování jejich vlastních podnikatelských plánů a iniciativ. Snažíme se tak budovat sebevědomé jedince nezávislé na vnější pomoci, protože věříme, že prosperita jednotlivců vede k prosperitě celé společnosti. Našimi aktivitami usilujeme o spojení dvou světů, toho, kde kapitál přebývá, s tím, kde kapitál schází.
DAROVAT

Pomoc ke své pomoci!

Jsme nezisková organizace, která pomáhá ke svépomoci chudým lidem žijícím na planině Usangu ve východoafrické Tanzanii. Náš největší projekt Podpora farmaření kombinuje vzdělávání a s poskytováním mikropůjček a prosazuje udržitelné metody hospodaření s půdou. Pomáháme dlouhodobě a koncepčně, s důrazem na udržitelnost všech našich aktivit. Pomáháme jen aktivním, pracovitým a čestným lidem.
DAROVAT

Výuka angličtiny!

"Vysíláme vyškolené dobrovolníky do zemí třetího světa za účelem bezplatné výuky angličtiny efektivním způsobem. Smyslem je, aby se místní obyvatelé díky znalosti angličtiny lépe uplatnili na lokálním pracovním trhu a mohli zakládat vlastní podnikatelské aktivity."
DAROVAT

The Kukang Rescue Program má čtyři hlavní cíle:

Spolupráce s místními vládními agenturami na vymáhání zákonů na ochranu outloňů. Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně. Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně outloňů. Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.
DAROVAT

Ochrana mořských želv

Oblast Berau na Borneu je 8. největším líhništěm karet obrovských na světě. Jejich populace tu ale za posledních 70 let klesla o více než 90%. Místní lidé kradou z pláží želví vejce a prodávají je do restaurací pro turisty, zaživa jim strhávají krunýře, aby z nich udělali suvenýry. Hlídáme pláže na 3 ostrovech před pytláky, učíme místní dělat suvenýry z alternativních materiálů. Učíme děti. Jako konzultanti pomáháme v mnoha oblastech Indonésie a také na Srí Lance. Pomozte nám chránit želvy i Vy. Děkujeme.
DAROVAT

Věnujeme se výzkumu a ochraně jeřábů.

V současnosti především jeřábů popelavých v České republice, kde je značíme a sledujeme pomocí barevných kroužků. Pravidelně navštěvujeme jeřábí shromaždiště a zimoviště i jinde v Evropě. Podrobnější monitoring pohybu jeřábů provádíme díky GPS-GSM vysílačům. Znalost všech lokalit využívaných jeřáby jak v hnízdní době, tak i na migračních cestách je velice důležitá pro následnou ochranu. Dlouholetých zkušeností chceme využít i v ochraně dalších druhů jeřábů jinde ve světě.
DAROVAT

Záchrana ohrožené fauny!

"Záchranné centrum se nachází poblíž města Kabankalan na ostrově Negros, který je z hlediska ochrany přírody jedním z nejzajímavějších ostrovů Filipín. Zařízení v centru jsou skromná, ale funkční. Jednoduché chovné voliéry, rozlétávací a rehabilitační vypouštěcí voliéra, výběhy, přípravna krmiva, karantény a ošetřovna. O provoz se stará 5 ošetřovatelů. Je zde na 30 druhů zvířat, z toho 22 endemických, 15 druhů je na různém stupni ohrožení.
DAROVAT

Kola pro Afriku!

Posláním organizace je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení občanského statusu místních lidí.
DAROVAT
My v green-books.org inspirujeme indonéské děti prostřednictvím knih a ekologických aktivit, aby žili udržitelně a v souladu s přírodou. Od roku 2014 jsme zprovoznili 65 ekologických knihoven po celé Indonésii, nyní potřebujeme vaši pomoc při vytváření nových eko-knihoven. Jako dárce můžete přispět na jednu sadu 50 barevných knih o přírodě 250 USD nebo můžete přispět JAKOUKOLI LIBOVOLNOU ČÁSTKOU! Například jedna vzdělávací komiksová kniha stojí 7 USD a jedna encyklopedie o přírodě stojí 21 USD. Děkujeme! Děkujeme!
DAROVAT

Záchrana mangrovového biotopu!

Chceme chránit nejcennější části povodí Balikpapanského zálivu (Východní Kalimantan, Indonésie), které zahrnuje řadu přírodních ekosystémů - primární i sekundární tropický deštný prales, mangrovy, korálové útesy a mělké pobřežní moře. Je domovem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně delfínů orcel tuponosých, dugongů, opic kahau nosatých, orangutanů, gibonů, medvědů malajských, levhartů obláčkových a řady dalších.
DAROVAT

Mysli globálně, jednej lokálně!

Věnujeme se tématům spojeným s ochranou životního prostředí a jeho udržitelného využívání. Aktivně podporujeme ochranářské projekty přímo v terénu. Pomocí kampaně Chance to Change v ČR se snažíme lidem přiblížit jeden z největších ekologických problémů naší doby - hrozbu palmového oleje. Mezinárodní konferencí TBCC propojujeme neziskový sektor s akademickými aktivitami a hledáme nejefektivnější cestu ochrany deštných pralesů a tropické biodiverzity.
DAROVAT

Ochrana slonů a boj proti obchodu se slonovinou

Pokud se nezastaví řádění pytláků živené poptávkou po ilegální slonovině v Asii, pralesní i savanoví sloni z Afriky zmizí. My podporujeme ve Střední Africe detekční psy na vyhledávání slonoviny, pomáháme s vyšetřováním černého obchodu, pracujeme s místními komunitami na zlepšení vzájemného vztahu se slony a zavádíme moderní technologie do protipytláckého boje.
DAROVAT

Očkování zvířat!

"Zdravá zvířata, zdraví lidé - pod tímto heslem, převzatým od kolegů z evropských VSF, poskytujeme preventivní očkování zvířat proti vzteklině v okolí jezera Turkana v severní Keni. Udržitelnost projektů a rozvoj veterinární medicíny v zemích třetího světa zásadně závisí na kvalifikovaných místních veterinárních lékařích. Cílem projektu je pomoc vybraným keňským studentům veterinární medicíny ve studiu a zvyšování odbornosti."
DAROVAT

Půjčování peněz chudým lidem!

Půjčujeme peníze chudým lidem za férových podmínek při respektování jejich vlastních podnikatelských plánů a iniciativ. Snažíme se tak budovat sebevědomé jedince nezávislé na vnější pomoci, protože věříme, že prosperita jednotlivců vede k prosperitě celé společnosti. Našimi aktivitami usilujeme o spojení dvou světů, toho, kde kapitál přebývá, s tím, kde kapitál schází.
DAROVAT