Ochrana biodiverzity

Cílem programu je redukovat nelegální obchod s divokými zvířaty, především pak s ohroženým a chráněným outloněm váhavým, na indonéském ostrově Sumatra. Záchranný program Kukang proto spolupracuje s místními vládními agenturami na ochranu přírody a provozuje záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně. Kromě toho se zaměřuje i na vzdělávání, osvětu, aktivity pro zapojování místních komunit a trénink indonéských spolupracovníků.

Nezisková organizace Talarak usiluje o záchranu ohrožených živočišných druhů Filipín. Na ostrově Negros provozuje dvě záchranná centra, ve kterých se specializuje na chov a posilování populací více než čtyřiceti druhů filipínských endemitů, jako je například sambar skvrnitý, prase visajanské, holub negroský, výr filipínský nebo několik druhů zoborožců. Na ostrově Negros také spolupracuje na zalesňování zemědělské krajiny, kam plánuje repatriovat odchované jedince. Organizace zároveň pořádá několik osvětových kampaní a vzdělávacích aktivit nejen pro filipínskou veřejnost.

Projekt zaměřený na ochranu slonů v oblasti střední Afriky (Kamerun, Gabon, Kongo, Středoafrickou republiku, Čad, Demokratickou republiku Kongo a Nigérii). Znovu zvyšující se tlak ze strany černého trhu opět silně ohrožuje zbývající žijící populace slonu afrických. Cílem projektu je proto odhalovat pytláctví, potírat ho a především mu předcházet. 

Chceme chránit nejcennější části Zátoky nosatých opic povodí Balikpapanského zálivu (Východní Kalimantan, Indonésie). Území v těsné blízkosti velkoměsta Balikpapan zahrnuje řadu přírodních ekosystémů – primární i sekundární tropický deštný prales, mangrovy, korálové útesy a mělké pobřežní moře. Je domovem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně delfínů orcel tuponosých, dugongů, opic kahau nosatých, orangutanů, gibonů, medvědů malajských, levhartů obláčkových a řady dalších.

Hlavním cílem je snaha pomoci v Indonésii zefektivnit tamní ochranu mořských želv a zredukovat nelegální prodej želvých produktů na tržištích. Dále zvýšit informovanost veřejnosti, především v ČR, o situaci mořských želv a o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů. Proti pytlákům chráníme 2 ostrovy na 8. největším líhništi karet obrovských na světě. Učíme děti a spolupracujeme s místními lidmi, inspirujeme je k alternativním způsobům obživy a efektivní ochraně želv nejen v Indonésii ale celosvětově. V ČR zvyšujeme informovanost.

Toto občanské sdružení se od svého založení věnuje problematice ochrany životního prostředí a jeho trvale udržitelného využívání, především ve spojitosti s problematikou palmového průmyslu. Skrze své aktivity se snaží toto téma rozšířit do všech vrstev společnosti a tímto způsobem dosáhnout co nejvyšší informovanosti o problémech zejména rozvojových států, které jsou většinou negativními aspekty globalizace nejvíce zasaženy.

Věnujeme se výzkumu a ochraně jeřábů. V současnosti především jeřábů popelavých v České republice, kde je značíme a sledujeme pomocí barevných kroužků. Pravidelně navštěvujeme jeřábí shromaždiště a zimoviště i jinde v Evropě. Podrobnější monitoring pohybu jeřábů provádíme díky GPS-GSM vysílačům. Znalost všech lokalit využívaných jeřáby jak v hnízdní době, tak i na migračních cestách je velice důležitá pro následnou ochranu. Dlouholetých zkušeností chceme využít i v ochraně dalších druhů jeřábů jinde ve světě.
Projekt je podporován Zoo Ostrava (GPS-GSM vysílače) a Kranichschutz Deutchland (barevné kroužky a internetová databáze).

Ochrana biodiverzity

Cílem programu je redukovat nelegální obchod s divokými zvířaty, především pak s ohroženým a chráněným outloněm váhavým, na indonéském ostrově Sumatra. Záchranný program Kukang proto spolupracuje s místními vládními agenturami na ochranu přírody a provozuje záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně. Kromě toho se zaměřuje i na vzdělávání, osvětu, aktivity pro zapojování místních komunit a trénink indonéských spolupracovníků.

Nezisková organizace Talarak usiluje o záchranu ohrožených živočišných druhů Filipín. Na ostrově Negros provozuje dvě záchranná centra, ve kterých se specializuje na chov a posilování populací více než čtyřiceti druhů filipínských endemitů, jako je například sambar skvrnitý, prase visajanské, holub negroský, výr filipínský nebo několik druhů zoborožců. Na ostrově Negros také spolupracuje na zalesňování zemědělské krajiny, kam plánuje repatriovat odchované jedince. Organizace zároveň pořádá několik osvětových kampaní a vzdělávacích aktivit nejen pro filipínskou veřejnost.

Toto občanské sdružení se od svého založení věnuje problematice ochrany životního prostředí a jeho trvale udržitelného využívání, především ve spojitosti s problematikou palmového průmyslu. Skrze své aktivity se snaží toto téma rozšířit do všech vrstev společnosti a tímto způsobem dosáhnout co nejvyšší informovanosti o problémech zejména rozvojových států, které jsou většinou negativními aspekty globalizace nejvíce zasaženy.

Projekt zaměřený na ochranu slonů v oblasti střední Afriky (Kamerun, Gabon, Kongo, Středoafrickou republiku, Čad, Demokratickou republiku Kongo a Nigérii). Znovu zvyšující se tlak ze strany černého trhu opět silně ohrožuje zbývající žijící populace slonu afrických. Cílem projektu je proto odhalovat pytláctví, potírat ho a především mu předcházet.

Projekt zaměřený na ochranu slonů v oblasti střední Afriky (Kamerun, Gabon, Kongo, Středoafrickou republiku, Čad, Demokratickou republiku Kongo a Nigérii). Znovu zvyšující se tlak ze strany černého trhu opět silně ohrožuje zbývající žijící populace slonu afrických. Cílem projektu je proto odhalovat pytláctví, potírat ho a především mu předcházet. 

Chceme chránit nejcennější části Zátoky nosatých opic povodí Balikpapanského zálivu (Východní Kalimantan, Indonésie). Území v těsné blízkosti velkoměsta Balikpapan zahrnuje řadu přírodních ekosystémů – primární i sekundární tropický deštný prales, mangrovy, korálové útesy a mělké pobřežní moře. Je domovem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně delfínů orcel tuponosých, dugongů, opic kahau nosatých, orangutanů, gibonů, medvědů malajských, levhartů obláčkových a řady dalších.

Hlavním cílem je snaha pomoci v Indonésii zefektivnit tamní ochranu mořských želv a zredukovat nelegální prodej želvých produktů na tržištích. Dále zvýšit informovanost veřejnosti, především v ČR, o situaci mořských želv a o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů. Proti pytlákům chráníme 2 ostrovy na 8. největším líhništi karet obrovských na světě. Učíme děti a spolupracujeme s místními lidmi, inspirujeme je k alternativním způsobům obživy a efektivní ochraně želv nejen v Indonésii ale celosvětově. V ČR zvyšujeme informovanost.

Rozvoj místních komunit

Napříč celým sousostrovím iniciuje eko-knihovny a poskytuje dětské publikace v indonéštině o zvířatech, rostlinách a ekosystémech. Snaží se o vzbuzení zájmu o přírodu, s tím že si děti přírodu zamilují a budou ji ochraňovat. Navíc vyvíjí eko hry a aktivity, které inspirují děti vést udržitelný způsob života. Stanou se ekologicky gramotnými, což je pro lidstvo důležitá znalost, nezbytná k zachování trvalé prosperity na naší planetě.

Tento projekt od roku 2006 běží v oblasti jihovýchodního břehu jezera Turkana v severní Keni a jeho prioritním cílem je ochrana domorodých pastevců před onemocněním vzteklinou formou vakcinace domácích zvířat, zejména psů. Neoddiskutovatelným „výstupem“ tohoto projektu je fakt, že za celou dobu jeho trvání v dané oblasti nedošlo k žádnému smrtelnému případu vztekliny, přestože zde v minulosti lidé na toto onemocnění umírali relativně často. 

Půjčujeme peníze chudým lidem za férových podmínek při respektování jejich vlastních podnikatelských plánů a iniciativ. Snažíme se tak budovat sebevědomé jedince nezávislé na vnější pomoci, protože věříme, že prosperita jednotlivců vede k prosperitě celé společnosti. Našimi aktivitami usilujeme o spojení dvou světů, toho, kde kapitál přebývá, s tím, kde kapitál schází.

Organizace má sídlo v Ostravě, většinu své činnosti však řídí z Olomouce. Rozvojový projekt je realizován ve východní Africe v jihozápadní Tanzanii, konkrétně v regionu Mbeya na venkově v obcích Mahango, Malawatu, Utengule Usangu a Iduya.

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak osobní zkušenosti zakladatelů.
Posláním organizace je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání díky kolům, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podporují celkovou gramotnost, větší možnost pracovního uplatnění
i zvýšení občanského statusu místních lidí.

United Vision se zaměřuje na mobilitu mládeže v oblasti environmentálního a jazykového vzdělávání a propagaci národních a mezinárodních dobrovolnických aktivit. Naším cílem je propagace udržitelného rozvoje a mezinárodní spolupráce prostřednictvím vzdělávání. Zaměřujeme se na environmentální témata, výuku jazyků, všeobecné ekologické povědomí, mezikulturní vzdělávání a solidaritu mezi lidmi z celého světa.

Rozvoj místních komunit

Napříč celým sousostrovím iniciuje eko-knihovny a poskytuje dětské publikace v indonéštině o zvířatech, rostlinách a ekosystémech. Snaží se o vzbuzení zájmu o přírodu, s tím že si děti přírodu zamilují a budou ji ochraňovat. Navíc vyvíjí eko hry a aktivity, které inspirují děti vést udržitelný způsob života. Stanou se ekologicky gramotnými, což je pro lidstvo důležitá znalost, nezbytná k zachování trvalé prosperity na naší planetě.

United Vision se zaměřuje na mobilitu mládeže v oblasti environmentálního a jazykového vzdělávání a propagaci národních a mezinárodních dobrovolnických aktivit. Naším cílem je propagace udržitelného rozvoje a mezinárodní spolupráce prostřednictvím vzdělávání. Zaměřujeme se na environmentální témata, výuku jazyků, všeobecné ekologické povědomí, mezikulturní vzdělávání a solidaritu mezi lidmi z celého světa.

Tento projekt od roku 2006 běží v oblasti jihovýchodního břehu jezera Turkana v severní Keni a jeho prioritním cílem je ochrana domorodých pastevců před onemocněním vzteklinou formou vakcinace domácích zvířat, zejména psů. Neoddiskutovatelným „výstupem“ tohoto projektu je fakt, že za celou dobu jeho trvání v dané oblasti nedošlo k žádnému smrtelnému případu vztekliny, přestože zde v minulosti lidé na toto onemocnění umírali relativně často. 

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak osobní zkušenosti zakladatelů.
Posláním organizace je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání díky kolům, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podporují celkovou gramotnost, větší možnost pracovního uplatnění
i zvýšení občanského statusu místních lidí.

Půjčujeme peníze chudým lidem za férových podmínek při respektování jejich vlastních podnikatelských plánů a iniciativ. Snažíme se tak budovat sebevědomé jedince nezávislé na vnější pomoci, protože věříme, že prosperita jednotlivců vede k prosperitě celé společnosti. Našimi aktivitami usilujeme o spojení dvou světů, toho, kde kapitál přebývá, s tím, kde kapitál schází.

Organizace má sídlo v Ostravě, většinu své činnosti však řídí z Olomouce. Rozvojový projekt je realizován ve východní Africe v jihozápadní Tanzanii, konkrétně v regionu Mbeya na venkově v obcích Mahango, Malawatu, Utengule Usangu a Iduya.