CCBCnejenDOskol

CCBC nejen do škol, ale i do školek

CCBC nabízí programy i pro mateřské školy. Na co se můžete těšit?

1)MOTÝL, ČMELÁK, VČELA – PŘÍRODU NÁM DĚLÁ
Kolikrát jedna včela za svůj život obletí planetu? Kolik včel je potřeba na jednu lžičku medu? Jak by vypadala planeta bez těchto malých pomocníků? Znáte tyto zahradní pomocníky? Pojďme diskutovat o včelách, čmelácích a jejich ochraně s lektorem Jiřím Cafourkem. Tento nadšený propagátor včelařství mezi mládeží a předseda spolku Včelí stráž si pro Vás připravil fakta a zajímavosti nejen o včelách.

2)Cesta pitné vody – H2Ospodař!
Workshop se realizuje za pomoci interaktivní expozice a výkladu zkušeného lektora. Děti si mohou vše samy vyzkoušet na vlastní kůži. Během workshopu je představena cesta pitné vody – od výroby, využití v domácnostmi, až po opětovné vyčištění v čistírně odpadních vod a navrácení zpět do přírody. Děti si názorně vysvětlí, jak jednoduše lze šetřit vodou doma a co každý z nás může dělat pro to, aby tento vzácný zdroj ochránil. Pro MŠ je vše zabaleno do pohádkového příběhu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

CCBC hledá dobrovolníky

Česká koalice pro ochranu biodiverzity právě vytváří první českou online platformu pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. HLEDÁME dobrovolníky, co nám pomohou s: přípravou podkladů ke vzdělávacím materiálům přípravou

Read More »

Besedy pro školy

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) již několik let nabízí výchovně vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol, které mají za cíl pomoci rodičům a školám vychovat generaci dětí

Read More »

GBCC, za udržitelnější konference

Ve dnech 10.-11. listopadu 2021 se v prostorách auly ČZU uskutečnil 6. ročník mezinárodní konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC). Letošní ročník hybridní konference nebyl výjimečný pouze svým

Read More »