GBCC2018-18

Global Biodiversity Conservation Conference

Kam směřuje svět po roce 2020? Nutný posun od krize k ochraně biodiverzity je tématem 6. ročníku mezinárodní ochranářské konference GBCC v Praze.

15. 6. 2021, Praha – Pandemie koronaviru, která paralyzovala celý svět, je jen jedním z negativních důsledků lidské činnosti na globální ekosystém. Vstříc třetí dekádě 21. století se nám otevírá příležitost přehodnotit svůj přístup k živé přírodě, jejíž správné fungování je pro nás klíčové. Touto problematikou a jejími možnými řešeními se proto bude zabývat 6. ročník mezinárodní ochranářsko-vědecké konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC), která proběhne 10.-12. listopadu 2021 v Praze. Jejím tématem je „Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity“. Registrace účastníků odstartuje již 15. června.

Rok 2020 byl pro celou planetu bezesporu přelomový. Pandemie nemoci COVID-19 otřásla světem v základech a kompletně narušila dosavadní zaběhnutý globální systém fungování lidské společnosti. Za původce nového typu koronaviru SARS-CoV-19 je považován obchod s divokými zvířaty, v jehož rámci se zvířata z divočiny a lidé dostávají do úzkého kontaktu umožňujícího přenos nejrůznějších nemocí. Nejen riziko dalších pandemií však ohrožuje budoucnost naší společnosti a planety, jak ji známe. Činnost lidstva postupně smazává hranice mezi přírodní a kulturní krajinou a má tak negativní dopad na celý globální ekosystém. Právě ohlédnutí se za rokem 2020 jakožto zástupným „momentem“ současné krize biodiverzity, a to z pohledu vědy a ochrany přírody, je proto věnován 6. ročník mezinárodní konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC), která proběhne ve dnech 10.-12. listopadu 2021 na České zemědělské univerzitě v Praze.

Cílem letošního ročníku konference GBCC na téma „Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity“ je pojmenovat konkrétní faktory, které za současnými problémy globální biodiverzity stojí, a představit možná řešení a výhledy do budoucna. Přednášky pestré škály hostů se budou dotýkat témat ochrany biodiverzity v měnícím se světě, inovativních způsobů financování ochranářských aktivit a možných udržitelných řešení i z pohledu mezinárodní legislativy a společenské odpovědnosti. Chybět nebudou praktické ukázky přímé ochrany biodiverzity po celém světě napříč evropskou krajinou i tropickými oblastmi Afriky, jihovýchodní Asie i Latinské Ameriky a nejrůznějších možností, jak se zapojit – ať v rovině akademické (možná témata bakalářských a magisterských prací), tak i praktické (příležitosti dobrovolnictví a tipy pro přípravu na pobyt v terénu tropických oblastí). Součástí konference bude i společenský večer a na závěr také odborná exkurze. Organizace konference se zhostí Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC), Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta tropického zemědělství, Fakulta životního prostředí a Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) ve spolupráci s dalšími hlavními partnery, kterými jsou Zoo Liberec, Zoo Olomouc a Zoo Ostrava. Událost zaštiťuje Česká společnost pro ekologii.

Studenti, odborníci a další zájemci o problematiku ochrany biodiverzity jsou srdečně zváni! Registrace posluchačů i zájemců o odborný příspěvek ve formě posteru bude spuštěna 15. června 2021 na webových stránkách konference, kde najdete všechny potřebné informace. Aktuality z příprav i průběhu 6. ročníku mezinárodní ochranářské konference GBCC v Praze nabídne také facebooková stránka.

Kontakty
www.gbcc-conference.org
Matyáš Adam (koordinátor GBCC) – [email protected], 731 104 651
Kateřina Holubová (členka organizačního týmu) – [email protected]777 153 133
Kristýna Nováková (ředitelka NF CCBC) – [email protected], 723 948 312

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Global Biodiversity Conservation Conference

Kam směřuje svět po roce 2020? Nutný posun od krize k ochraně biodiverzity je tématem 6. ročníku mezinárodní ochranářské konference GBCC v Praze. 15. 6. 2021, Praha – Pandemie koronaviru, která paralyzovala

Read More »

Klíč ke kvízu ke Dni Země

Dobrý den přátelé a fanoušci CCBC, Váš velký zájem o kvíz ke Dni Země nás potěšil. Děkujeme za vaše odpovědi. Děkujeme všem učitelům, že nás svým studentům doporučilil Zatím vám

Read More »

CCBC chrání přírodu

Podpořte s námi přírodu! Drazí přátelé, dnes pro vás nemáme informaci z dění ale obracíme se na vás s prosbou. Naši pravidelní podporovatelé z řad zoologických zahrad a MOMENT – prospěšný second

Read More »

Spouštíme soutěž DEN ZEMĚ

22. 4. 2021 spouštíme SOUTĚŽ DEN ZEMĚ – Pojďme společně oslavit Den Země, bezpečně ve virtuálním světě. K této příležitosti jsme připravili přírodopisný kvíz, pro vás všechny, kteří se chcete

Read More »

Co je nového v online knihovně CCBC

Navázali jsme spolupráci s H2Ospodáři a společně jsme pro Vás připravili téma Mizející voda. Téma je zpracováno ve čtyřech videích, ke kterým jsou připraveny i čtyři pracovní listy. Videa šíří povědomí o koloběhu vody

Read More »

CCBC do škol – tábory

Pojďme společně inspirovat k ochraně přírody! Naši lektoři s terénní praxí se těší, že navštíví i Váš letní dětský tábor. V rámci projektu CCBC do škol jsme si pro vás připravili tři

Read More »