Spouštíme přihlášky na festival Nechme se překvapovat 2024 🎬
Lestari

LESTARI: výroční zpráva 2023

O organizaci

Organizace Lestari byla založena v roce 2014 českými vědci a ochránci přírody. Začátek organizace byl spojen s aktivitami na zvyšování povědomí o negativních dopadech průmyslu palmového oleje na životní prostředí. Během osvětové kampaně o palmovém oleji organizace přiblížila české veřejnosti jeden z největších globálních ekologických problémů. Hlavním cílem kampaně bylo upozornit na to, že rozhodnutí každého z nás mají globální dopad a že i běžný spotřebitel může zodpovědným přístupem společně s dalšími ovlivnit to, co se děje jinde na naší planetě.

Po úspěšné osvětě o palmovém oleji v České republice se Lestari posléze začalo více zaměřovat na komplexní ochranu ohrožených druhů a ekosystémů. Mezi pilíře aktivit organizace patří výzkum, podpora protipytláckých aktivit, investigativní činnost zaměřená na pašování divokých zvířat a dokumentace přírody a hrozeb, kterým čelí. Nedílnou součástí je také spolupráce s komunitami a podpora udržitelného způsobu života, dále pak spolupráce s partnery ze širokého spektra odvětví na národní a mezinárodní úrovni.

O aktivitách Lestari za rok 2023 se dočtete na následujících stránkách: Lestari: výroční zpráva 2023

Pasti na ptáky

Tisková zpráva: v Praze 19. 6. 2024 Čeští ochránci přírody, Hlavní město Praha a umělci představují kampaň „Pasti na ptáky“,

Zobrazit více »