Spouštíme přihlášky na festival Nechme se překvapovat 2024 🎬
Lektoři festivalu

Festival: Nechme se překvapovat

Ve dnech 9. a 10. dubna 2024 uspořádala Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) v Praze festival přírodovědných filmů pro základní školy s názvem Nechme se překvapovat. Pražská část festivalu se konala ve spolupráci s Hlavním městem Praha v budově Národního muzea. Festival nabídl celkem 7 krátkých filmových projekcí o zajímavých živočišných druzích, ekosystémech, ochraně přírody a globálních výzvách. Účastnili se ho nejen naši úžasní lektoři, ale také experti s různým zaměřením a zálibami.

Festivalu se zúčastnilo celkem 890 žáků (včetně učitelů) z 28 různých škol. Jednalo se zejména o studenty navštěvující  4. až 9. třídu základních škol. Nejvíce populárními tématy byly letos šelmy a záchranné stanice. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kdo se na akci podíleli, za krásné prezentace a motivaci mladých lidí k lásce k přírodě a její ochraně. Zvláštní poděkování patří také našim posluchačům za účast na festivalu a za projevený zájem o přírodu.

Poslední část festivalu Nechme se překvapovat proběhne 15. a 16. května 2024 v Českých Budějovicích. Těšíme se na vás!

Vaše CCBC

Pasti na ptáky

Tisková zpráva: v Praze 19. 6. 2024 Čeští ochránci přírody, Hlavní město Praha a umělci představují kampaň „Pasti na ptáky“,

Zobrazit více »