Screenshot 2020-01-28 at 21.30.58

Save-Elephants, z.s. – 2019/10

Naše terénní aktivity:
Kongo – Pokračujeme v podpoře projektu detekčních psů při Jane Goodall Institute
(v rezervaci Tchimpounga) a African Parks (v NP Odzala-Kokoua)
, zejména
materiální podporou týmů koupí vybavení do terénu, materiálu k práci a bonusy psovodům
při misích.

-Psí jednotku v národním parku Odzala-Kokoua navštívila na dva týdny na přelomu října a
listopadu dlouholetá dobrovolnice Save-Elephants, odbornice na parazitózy a
veterinární péči MVDr. Barbora Červená PhD.
Dva ze čtyř psů ve zdejší
protipytlácké jednotce přišli v minulém měsíci o život a návštěva expertky byla důležitá pro
posílení mechanismů, jak se pokusit případným dalším nebezpečím zcela vyhnout nebo
alespoň minimalizovat jejich riziko. Hlavními tématy diskuse a přípravy vylepšení do
budoucna byly dovybavení lékárničky, dril při odběru vzorků, možnost plošného blokování
rizika nákazy některých parazitů a také možnosti samo-medikace u psů pro posílení jejich
obranyschopnosti.

-Dohodli jsme se na rozluce v budoucích aktivitách s naší dosavadní spolupracovnicí
Hanou Böhme. Nadále již nespolupracujeme a s případnými jinými kynologickými
aktivitami Hany v Kongu či jinde nemáme jakožto organizace nic společného.

-Na periferii Odzala-Kokoua NP i jinde v Kongu pokračujeme v monitoringu stezek pomocí
fotopastí. Ty jsou zaměřeny jak na získávání informací o divokých zvířatech, zejména
slonech, tak slouží i jako mechanismus pro odhalování ilegálních průniků pytláků do
pralesa. V tomto měsíci zaznamenaly fotopasti četný výskyt slonů, lidoopů i různách
masožravců a měli jsme štěstí také na damana či luskouna.

Fotopasti odhalily také pronikání lidí
do jádrové části národního parku. Zatím
získané záběry neprokázaly, jestli se jedná jen o rybáře nebo i o pytláky pozemních zvířat.
V monitoringu klíčových míst budeme proto nadále pokračovat.

Setkávání s veřejností a partnery:

-Setkání s panem Davidem Nejedlem, ředitelem ZOO Liberec, a dalšími zástupci
této instituce, která patří mezi čelní podporovatele našeho projektu;
-Návštěva slovenské Národné ZOO Bojnice a setkání s vedoucím zoologického odboru
panem Branislavem Támem.

Mediální výstupy a osvěta:
– – –
Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:
-Lov zvěře na bushmeat a jeho komercializace na hlavním tahu v Kongu – zdokumentování
lovu pralesních damanů, poloopic poto, antilop a štětkounů.

Novinky od CCBC

Vážení přátele biodiverzity, doufáme, že si užíváte krásného léta. A že během užívání poznáváte i přírodu, její nádheru a pestrost

Zobrazit více »