kaloň

Sloní report Save-Elephant 2020/9-10

Naše terénní aktivity:

Kongo:

Po mnoha měsících se mohl koordinátor Arthur Sniegon vydat zpět do Konga na měsíční

misi a práci v několika oblastech napříč celou zemí. Hlavní aktivity zahrnovaly jak

průzkum přírodních oblastí, monitoring pomocí fotopastí, investigace na poli lovu a

překupnictví slonoviny a bushmeatu a kontrolní návštěvu a podporu jednotek detekčních

psů.

1) Na samém severozápadě země se uskutečnila mise s partnery z WWF do oblasti

jezera Manangoya, které je unikátním typem krajiny v tomto regionu a hostí řadu

zajímavých druhů. Pěší pochod v doprovodu místních vesničanů a následný

průzkum jezera s využitím nafukovacího člunu, dronu a fotopastí byl prvním

krokem k lepšímu budoucímu poznání a ochraně této oblasti. Na vyžádání

pro zájemce je možno zaslat detailní report.

2) Kromě instalace fotopastí v oblasti jezera Manangoya přivezl koordinátor zpět do

ČR na Českou zemědělskou univerzitu v Praze veškeré dosud zaznamenané snímky

a videa z pokračování Expedice Neuron. Data budou dále analyzována.

3) -Koordinátor pokračoval na místě paralelně ve dvou vyšetřováních překupníků

se slonovinou, geograficky oddělených. Využití získaných informací a budoucí

zatčení konzultoval s místním ministerstvem životního prostředí a se zástupci Jane

Goodall Institutu a WCS. V jednom případě postoupila zjištění tak daleko, že již bylo

možné podezřelé zatknout, avšak nakonec se akce ještě z taktických důvodů odložila

do blízké budoucnosti. V obou případech se jedná o vyšetřování, která zahrnují více

osob a mají mezinárodní přesah.

-Došlo k odhalení a přinesení svědectví o nastupujícím fenoménu obchodu s

bezoáry osináků afrických. Osináci jsou malí dikobrazi, kteří mají občas v

žaludku bezoáry – tedy „kamínky, kuličky“ nestrávené potravy. V poslední době

dochází ze strany překupníků z jihovýchodní Asie (zejména Malajsie, Indonésie a

Singapur) k nárůstu zájmu o tuto komoditu pro účely tradiční čínské

medicíny. Bezoáry osináků, lovených v Kongu masově na bushmeat, bývají čím dál

častěji skupováný a poté pašovány do Asie. Na vyžádání pro zájemce je možno zaslat

detailní report.

-Koordinátor se zajímal také o vliv pandemie covid-19 na lov a konzumaci volně

žijících zvířat, zejména kaloňů a luskounů. Dokumentoval lovce a překupníky

jak v hlavním městě Brazzaville, tak i na venkově, a zaznamenal svědectví

participujících lidí. Obavy o zdraví způsobily pravděpodobně jen pramalý pokles

zájmu o tento bushmeat – jen v několika případech se některé restaurace ve

městech začaly od luskounů distancovat, ve velkém je ale nadále o tyto druhy zájem

a na venkově zdravotní rizika nikdo neřeší.

4) Koordinátor podnikl cesty za oběma projekty detekčních psů, které pomáhal

zakládat a následně řídil: v národním parku Odzala-Kokoua (African Parks

Network) i v rezervaci Tchimpounga (Jane Goodall Institute). Psovodům a psům

přivezl nějaké základní nutné vybavení (telefony, obojky, doplňky stravy, …) a

účastnil se výcviku štěňat v Odzala-Kokoua, kterých si park zatím nechává šest.

Se zaměstnanci sekce logistiky a staveb také probral některé nutné úpravy a

vylepšení současné základny a kotců, které se následně začaly uskutečňovat.


Setkávání s veřejností a partnery:

-Některá setkání v České republice a zejména plánované přednášky musely být vzhledem k

protipandemickým opatřením odloženy a či probíhaly na dálku.

-V Kongu se koordinátor Arthur setkal s mnohými zástupci z Jane Goodall Institutu,

WWF, WCS (Wildlife Conservation Society), s českým honorárním konzulem a

s bývalými přímými kolegy z African Parks.

Mediální výstupy a osvěta:

-Nedej se (Občanské noviny) epizoda Bojujeme za slony, Česká televinze, vysíláná

již 15. 3. 2020

Dokumentace enviromentálních témat pro pozdější využití:

-Lov a prodej kaloňů plavých (Eidolon helvum) na maso v Kongu;

-Lov ohrožených žraloků a jejich prodej napříč Kongem.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Jaký byl rok 2020

LEDEN CCBC DO ŠKOL ONLINE. Začínáme připravovat program určený žákům základních a středních škol, rádi bychom pomohli školám a rodičům vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám. 

Read More »

Hledáte perfektní vánoční dárek?

Jsme vděční za každého příznivce, který se rozhodne podpořit náš eko vzdělávací program. Pro Vás tu zní stovky hlasitých: DĚKUJEME! Mimichodem ještě hledáte vánoční dárky? V dnešní konzumní

Read More »