Konference Zoo Ostrava 2018

Zoo Ostrava upořádala další ročník odborné konference, letos online formou

Odborná konference je určena pedagogickým pracovníkům a ostravská zoologická zahrada ji pořádá už čtrnáctým rokem, pravidelně na začátku prosince. Akce se dlouhodobě těší velkému zájmu (nejen) učitelů (nejen) z Moravskoslezského kraje. V posledních letech se na ni hlásí více než 150 zájemců z moravskoslezského regionu i dalších míst republiky a dokonce ze Slovenska. O letošní online konferenci projevilo zájem 174 pedagogů. Cílem akce je upevňovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci škol a dalších volnočasových zařízení pro děti se zoologickou zahradou v oblasti vzdělávání a představit významnou úlohu moderních zoo na poli ochrany přírody.

 

Vzdělávání dětí a osvěta široké veřejnosti v oblasti ochrany přírody a problematiky ohrožených druhů je vedle záchranných chovů v lidské péči i ochranářských aktivit přímo ve volné přírodě velmi důležitá a nedílná součást práce pokrokových zoologických zahrad. Učitelé a další pracovníci realizující volnočasové aktivity pro děti nám pomáhají v úsilí šíření myšlenek zodpovědného a environmentálně šetrnějšího způsobu života a zapojování do ochrany životního prostředí.

 

Přípravy konference, kterou ostravská zoo pořádá ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy, probíhaly už od konce léta a pracovníci zoo doufali, že proběhne jako obvykle. Se zhoršující se epidemiologickou situací začalo být její konání nejisté a organizátoři zvažovali, zda se letos vůbec uskuteční. Nechtěli ale přerušit kontinuitu, proto se rozhodli uspořádat ji distanční formou.

 

Program konference je za normálních okolností rozdělen na dopolední část s příspěvky přednášejících a odpolední část spojenou s prohlídkou zoo. Přestože letos proběhla konference distanční formou, snažili se organizátoři zachovat strukturu akce i pestrý program. V „dopolední“ části zazněly příspěvky zástupců Moravskoslezského kraje, České zemědělské univerzity Praha, několika záchranných projektů podporovaných Zoo Ostrava a samozřejmě zástupců pořádající Zoo Ostrava. „Odpolední“ část pak proběhla formou virtuální prohlídky po zoo, která představila účastníkům novinky přímo v areálu, a to zejména nové vzdělávací prvky a nové expozice.

 

Organizátoři věnovali letošní ročník konference nedávno zesnulému řediteli Zoo Ostrava Petru Čolasovi, který vzdělávací aktivity zoo dlouhodobě podporoval a spolupráce s učiteli si velmi vážil.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Jaký byl rok 2020

LEDEN CCBC DO ŠKOL ONLINE. Začínáme připravovat program určený žákům základních a středních škol, rádi bychom pomohli školám a rodičům vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám. 

Read More »

Hledáte perfektní vánoční dárek?

Jsme vděční za každého příznivce, který se rozhodne podpořit náš eko vzdělávací program. Pro Vás tu zní stovky hlasitých: DĚKUJEME! Mimichodem ještě hledáte vánoční dárky? V dnešní konzumní

Read More »