krátká videa

CCBC spouští on-line knihovnu materiálů pro environmentální vzdělávání

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) spouští novou on-line knihovnu

CCBC do škol. Ta představuje pomůcku pro učitele, která jim může pomoci

v přípravě a oživení výuky. On-line knihovna se spouští dnes 13. ledna a

naleznete ji na internetových stránkách CCBC (zde) zcela zdarma.


On-line knihovna navazuje na projekt CCBC do škol, který byl spuštěný na podzim

roku 2019 a řadu úspěšných přednášek ze série Kaleidoskop. Tato on-line knihovna

představuje kompletní výchovně vzdělávací environmentální program určený

základním a středním školám. Obsahuje výuková videa s unikátními záběry

z České republiky i z celého světa, k nimž jsou připraveny pracovní listy, infokarty

a slovníčky pojmů. Materiály jsou roztříděné do čtyř základních tematických okruhů

– ekosystémy, živočišná říše, globální výzvy a ochrana přírody. Všechny materiály

byly vytvořeny předními českými odborníky a jsou vhodné i pro distanční výuku.


Pro organizaci CCBC je velmi důležitá kontinuální spolupráce s učiteli, a proto se

jim také snaží nabídnout velmi širokou škálu témat a forem, které mohou používat při

výuce. Učitelé si mohou zvolit, zda využijí online variantu videí a materiálů anebo pro

výuku přizvou lektora, který ji doplní i o poutavou přednášku. „Samotní lektoři jsou

lídři projektů, odborníci či dobrovolníci, kteří se aktivně podílejí na ochraně přírody.

Na školách vypráví o environmentálních tématech a jejich řešeních, životě v dané

zemi, kulturních rozdílech a o tom, jak vypadá práce v terénu,“ říká Alena Klézlová,

koordinátorka vzdělání v CCBC. Přednášky mají populárně naučný charakter a podle

ředitelky organizace Kristýny Novákové na ně organizace dostává spoustu

pozitivních ohlasů. Nabídka CCBC obsahuje i zážitkové programy, které lze připravit

pro školu na míru. (Všechny tyto varianty lze společně kombinovat nebo využívat

zvlášť.)


„Jsem velice ráda, že můžeme využít síly CCBC a zprostředkovat žákům znalosti,

zkušenosti a záběry odborníků. Doufám, že to pomůže jak školám, tak i rodičům

vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům i rostlinám,“ říká

Kristýna Nováková, ředitelka organizace CCBC. Nabídka se také bude do budoucna

dále rozrůstat a vylepšovat.


Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) je organizace sdružující české projekty, které

působí na poli ochrany přírody a komunitního rozvoje u nás i ve světě. Prakticky každá

negativní změna v životním prostředí je vratná a dříve či později napravitelná (například

znečištění vody či ovzduší). Vyhubení rostlinných a živočišných druhů je však změna

nevratná a neodčinitelná. S každým zmizelým druhem je život na této planetě o něco chudší

a smutnější. Proto organizace považuje ochranu biodiverzity za jednu z nejdůležitějších

globálních výzev. A také proto je hlavním posláním CCBC v ČR zejména vzdělávání a

zvyšování informovanosti o přírodě a globálních výzvách.


Pracovní listy a infokarty

Kontakty:

Adéla Hemelíková – koordinátorka online vzdělávání – adela.hemelikova@ccbc.cz

Alena Klézlová – koordinátorka CCBC vzdělávání – alena.klezlova@ccbc.cz , 720 758 626

Kristýna Šťastná – dobrovolnice – kristyna.stastna@ccbc.cz

Kristýna Nováková – ředitelka organizace – kristyna.novakova@ccbc.cz

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Jaký byl rok 2020

LEDEN CCBC DO ŠKOL ONLINE. Začínáme připravovat program určený žákům základních a středních škol, rádi bychom pomohli školám a rodičům vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům a rostlinám. 

Read More »

Hledáte perfektní vánoční dárek?

Jsme vděční za každého příznivce, který se rozhodne podpořit náš eko vzdělávací program. Pro Vás tu zní stovky hlasitých: DĚKUJEME! Mimichodem ještě hledáte vánoční dárky? V dnešní konzumní

Read More »