krátká videa

CCBC spouští on-line knihovnu materiálů pro environmentální vzdělávání

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) spouští novou on-line knihovnu

CCBC do škol. Ta představuje pomůcku pro učitele, která jim může pomoci

v přípravě a oživení výuky. On-line knihovna se spouští dnes 13. ledna a

naleznete ji na internetových stránkách CCBC (zde) zcela zdarma.


On-line knihovna navazuje na projekt CCBC do škol, který byl spuštěný na podzim

roku 2019 a řadu úspěšných přednášek ze série Kaleidoskop. Tato on-line knihovna

představuje kompletní výchovně vzdělávací environmentální program určený

základním a středním školám. Obsahuje výuková videa s unikátními záběry

z České republiky i z celého světa, k nimž jsou připraveny pracovní listy, infokarty

a slovníčky pojmů. Materiály jsou roztříděné do čtyř základních tematických okruhů

– ekosystémy, živočišná říše, globální výzvy a ochrana přírody. Všechny materiály

byly vytvořeny předními českými odborníky a jsou vhodné i pro distanční výuku.


Pro organizaci CCBC je velmi důležitá kontinuální spolupráce s učiteli, a proto se

jim také snaží nabídnout velmi širokou škálu témat a forem, které mohou používat při

výuce. Učitelé si mohou zvolit, zda využijí online variantu videí a materiálů anebo pro

výuku přizvou lektora, který ji doplní i o poutavou přednášku. „Samotní lektoři jsou

lídři projektů, odborníci či dobrovolníci, kteří se aktivně podílejí na ochraně přírody.

Na školách vypráví o environmentálních tématech a jejich řešeních, životě v dané

zemi, kulturních rozdílech a o tom, jak vypadá práce v terénu,“ říká Alena Klézlová,

koordinátorka vzdělání v CCBC. Přednášky mají populárně naučný charakter a podle

ředitelky organizace Kristýny Novákové na ně organizace dostává spoustu

pozitivních ohlasů. Nabídka CCBC obsahuje i zážitkové programy, které lze připravit

pro školu na míru. (Všechny tyto varianty lze společně kombinovat nebo využívat

zvlášť.)


„Jsem velice ráda, že můžeme využít síly CCBC a zprostředkovat žákům znalosti,

zkušenosti a záběry odborníků. Doufám, že to pomůže jak školám, tak i rodičům

vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem, zvířatům i rostlinám,“ říká

Kristýna Nováková, ředitelka organizace CCBC. Nabídka se také bude do budoucna

dále rozrůstat a vylepšovat.


Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) je organizace sdružující české projekty, které

působí na poli ochrany přírody a komunitního rozvoje u nás i ve světě. Prakticky každá

negativní změna v životním prostředí je vratná a dříve či později napravitelná (například

znečištění vody či ovzduší). Vyhubení rostlinných a živočišných druhů je však změna

nevratná a neodčinitelná. S každým zmizelým druhem je život na této planetě o něco chudší

a smutnější. Proto organizace považuje ochranu biodiverzity za jednu z nejdůležitějších

globálních výzev. A také proto je hlavním posláním CCBC v ČR zejména vzdělávání a

zvyšování informovanosti o přírodě a globálních výzvách.


Pracovní listy a infokarty

Kontakty:

Adéla Hemelíková – koordinátorka online vzdělávání – [email protected]

Alena Klézlová – koordinátorka CCBC vzdělávání – [email protected] , 720 758 626

Kristýna Šťastná – dobrovolnice – [email protected]

Kristýna Nováková – ředitelka organizace – [email protected]

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Klíč ke kvízu ke Dni Země

Dobrý den přátelé a fanoušci CCBC, Váš velký zájem o kvíz ke Dni Země nás potěšil. Děkujeme za vaše odpovědi. Děkujeme všem učitelům, že nás svým studentům doporučilil Zatím vám

Read More »

CCBC chrání přírodu

Podpořte s námi přírodu! Drazí přátelé, dnes pro vás nemáme informaci z dění ale obracíme se na vás s prosbou. Naši pravidelní podporovatelé z řad zoologických zahrad a MOMENT – prospěšný second

Read More »

Spouštíme soutěž DEN ZEMĚ

22. 4. 2021 spouštíme SOUTĚŽ DEN ZEMĚ – Pojďme společně oslavit Den Země, bezpečně ve virtuálním světě. K této příležitosti jsme připravili přírodopisný kvíz, pro vás všechny, kteří se chcete

Read More »

Co je nového v online knihovně CCBC

Navázali jsme spolupráci s H2Ospodáři a společně jsme pro Vás připravili téma Mizející voda. Téma je zpracováno ve čtyřech videích, ke kterým jsou připraveny i čtyři pracovní listy. Videa šíří povědomí o koloběhu vody

Read More »

CCBC do škol – tábory

Pojďme společně inspirovat k ochraně přírody! Naši lektoři s terénní praxí se těší, že navštíví i Váš letní dětský tábor. V rámci projektu CCBC do škol jsme si pro vás připravili tři

Read More »