ccbc sraz spol

Jaký byl rok 2020

LEDEN

CCBC DO ŠKOL ONLINE.

Začínáme připravovat program určený žákům základních a středních škol,

rádi bychom pomohli školám a rodičům vychovat generaci dětí s kladným vztahem k lidem,

zvířatům a rostlinám. 

ÚNOR

ZLONOVINA, benefiční koncert na podporu spolku Save Elephants ,

který bojuje proti černému obchodu v Africe. 

Kampaň Zlonovina je podpůrným prostředkem k šíření osvěty o mezinárodním obchodu se

slonovinou. Mapuje cestu sloního klu z africké savany či pralesa až ke koncovým zákazníkům

v Asii či na Západě. Ukazuje, čeho jsou lidé schopni z marnivosti.

V rámci kampaně vznikla série fotek a právě zde byla odhalena další fotografie.

Té propůjčil svou tvář Petr Čtvrtníček. Fotografie jsou dílem Dan Vojtech Photographer .

V tiskové i webové kvalitě je můžete stahovat zde . K dispozici je kromě české i anglická,

vietnamská, japonská a čínská (tradiční i zjednodušená) verze.


BŘEZEN

CORONAVIRUS, ZAVŘENÉ ZOO, MOMENT I KANCELÁŘ CCBC.

Přesto jsme uskutečnili nábor dobrovolníků pro přípravu online materiálů a měli jsme štěstí.

Vytvořili jsme skvělý tým.

DUBEN

Konec funkčního období SPRÁVNÍ RADY NF CCBC.

Do správní rady nově vstupuje ředitel Zoo Olomouc Radek Habáň.

Spoluzakladateli našeho Nadačního fondu CCBC Petru Čolasovi děkujeme za důvěru a oporu.

Bohužel, Petr v srpnu zemřel. Těžko se hledají slova, která by vyjádřila naši lítost.

Petr Čolas byl 16 let ředitelem Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava,

primatologem, zachráncem ohrožených druhů. „Každý z nás je na světě jen na krátké

návštěvě. Měl by proto v čase, který je mu dán a o kterém nevíme, jak dlouho bude trvat,

nehromadit jen pomíjivé zemské statky.“ Tento Petrův přístup je zřejmý na jeho celoživotní

práci. Patřil k nejuznávanějším světovým odborníkům na záchranný chov zvířat v lidské péči,

podporoval projekty na záchranu zvířat a všechny ostatní, kdo k ní mohli přispět.

Děkujeme za všechno, co jsi pro nás udělal, Petře.

Slibujeme, že v tvé práci budeme pokračovat!


KVĚTEN

Byli jsme přizvání k vytvoření smysluplné náplně prostoru na pražském Výstavišti.

Připravujeme zábavná rodinná odpoledne, kde bychom rádi hravou formou seznámili děti

a jejich rodiče s tématy ochrany přírody a rozvojové pomoci. Naši lektoři jsou dobrovolníci

s terénní praxí, kterou získali díky spolupráci s projekty či organizacemi z platformy CCBC.

Bohužel, kvůli pandemii se projekt nepodařilo více rozvinout, ale v žádném případě se

nevzdáváme.

ČERVEN

SRAZ CCBC v Zoo Liberec. Noví pozorovatelé jsou Včelí stráž a Be Sea.

Setkání bylo i online, zapojili se i členové, kteří nebyli v ČR.

Be Sea je organizace, která se zabývá ochranou oceánů.

Působí v Indonésii, bojuje proti obchodu se žraločími ploutvemi, cílem je omezit lov žraloků.

Jedná s vládou, pracuje s místními a zaměřuje se na vzdělávání dětí. V Česku se snaží šířit

osvětu o oceánech, žralocích, o odpovědnosti každého z nás v oblastech udržitelnosti.

Pořádá přednášky na základních a středních školách, akce pro veřejnost, výstavy, workshopy

a vytváří vzdělávací materiály. Jedním z pilířů je také spolupráce s umělci a designery.


Včelí stráž je společenství lidí, kteří od roku 2008 chrání hmyzí opylovatele –

včelu medonosnou, včely samotářky, čmeláky, pestřenky, motýly.

Věnuje se přímé pomoci (chov včel a čmeláků, výroba "hmyzích hotelů"),

své aktivity zaměřuje na různé formy vzdělávání dětí, mládeže, laické i odborné veřejnosti –

kurzy, semináře, vydávání metodických materiálů. Velkou péči věnuje pomoci a koordinaci

činnosti včelařských kroužků mládeže a kroužků věnujících se zachování biodiverzity.


ČERVENEC

CCBC NA DĚTSKÝCH TÁBORECH.

S projektem CCBC do škol jsme potěšili několik letních táborů.

ANIMOVANÝ SPOT.

Vznikl animovaný spot CCBC do škol ve spolupráci s animační skupinou OPAK.

Hudbu složil ceněný hudebník Floex. Děkujeme!

SRPEN

STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE CCBC.

Na Náměstí Míru jsme kancelář neudrželi a přestěhovali se na adresu Jeremenkova 9.

Poprvé jsme prezentovali projekt CCBC DO ŠKOL ONLINE na konferenci vzdělávací neziskové

organizace ARPOK v Olomouci.


ZÁŘÍ

CCBC NA FESTIVALU PRAHA ZÁŘÍ.

Připravili jsme pro veřejnost zážitková odpoledne „Na skok k orangutanům“, „Po stopách včelí královny“, „Ochutnej ptačí život“„Příběh mořské želvy“.

Vzdělávání mladých lidí považujeme za jeden z nejdůležitějších pilířů ochrany biodiverzity.

Proto jsme byli rádi, že jsme mohli naše projekty představit na velkém festivalu Praha Září.


ŘÍJEN

CCBC DO ŠKOLY NA SMÍCHOVĚ.

Začala spolupráce se Smíchovskou střední průmyslovou školou.

Studenti natočili vzdělávací videa, která plánujeme použít v nabídce vzdělávání CCBC do škol.


LISTOPAD 

VZDĚLÁVACÍ VIDEA.

Natočili jsme vzdělávací videa v terénu, ve studiu i v kanceláři.


PROSINEC

ZVEŘEJNĚNÍ ONLINE VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU CCBC.

Česká koalice pro ochranu biodiverzity CCBC přináší novoroční dárek v podobě spuštění nové

online knihovny CCBC do škol. Ta představuje pomůcku pro učitele, která ulehčí přípravy

a oživí výuku. Spuštěna bude v lednu na internetových stránkách CCBC zcela zdarma.


PODĚKOVÁNÍ

Přátelé, děkujeme Vám všem, kterým není fuk, co se kolem Vás děje.

Plánů bylo více, jsme ale rádi i za to, co se podařilo.

Děkujeme všem novým dobrovolníkům, kteří se k nám přidali.

Klobouk dolů před těmi, kteří s námi zůstali.


Do dalšího roku hlavně hodně odvahy!

Vaše CCBC!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Klíč ke kvízu ke Dni Země

Dobrý den přátelé a fanoušci CCBC, Váš velký zájem o kvíz ke Dni Země nás potěšil. Děkujeme za vaše odpovědi. Děkujeme všem učitelům, že nás svým studentům doporučilil Zatím vám

Read More »

CCBC chrání přírodu

Podpořte s námi přírodu! Drazí přátelé, dnes pro vás nemáme informaci z dění ale obracíme se na vás s prosbou. Naši pravidelní podporovatelé z řad zoologických zahrad a MOMENT – prospěšný second

Read More »

Spouštíme soutěž DEN ZEMĚ

22. 4. 2021 spouštíme SOUTĚŽ DEN ZEMĚ – Pojďme společně oslavit Den Země, bezpečně ve virtuálním světě. K této příležitosti jsme připravili přírodopisný kvíz, pro vás všechny, kteří se chcete

Read More »

Co je nového v online knihovně CCBC

Navázali jsme spolupráci s H2Ospodáři a společně jsme pro Vás připravili téma Mizející voda. Téma je zpracováno ve čtyřech videích, ke kterým jsou připraveny i čtyři pracovní listy. Videa šíří povědomí o koloběhu vody

Read More »

CCBC do škol – tábory

Pojďme společně inspirovat k ochraně přírody! Naši lektoři s terénní praxí se těší, že navštíví i Váš letní dětský tábor. V rámci projektu CCBC do škol jsme si pro vás připravili tři

Read More »