Spouštíme přihlášky na festival Nechme se překvapovat 2024 🎬
IGCOVER

Organizace ALTAICA

O projektu

Jsme dobročinný spolek / nezisková organizace, jehož hlavním cílem je podpora záchrany populací tygrů napříč poddruhy ve volné přírodě.
Název Altaica je odvozen od latinského pojmenování amurského tygra (panthera tygris altaica).
Předmětem naší hlavní činnosti je pomoc organizacím a zařízením zabývajícím se záchranou těchto impozantních zvířat ve volné přírodě.
Mezi naše další aktivity patří pořádání akcí pro veřejnost, jejichž cílem je především zvyšování povědomí o ochraně přírody.

About our project

We are a non-profit organization whose main objective is to support the conservation of tiger populations across subspecies in the wild.
The name Altaica is derived from the Latin name for the Amur tiger (panthera tigris altaica).
Our core business is to assist organisations and facilities involved in the conservation of these impressive animals in the wild.
Our other activities include organizing events for the public, which are mainly aimed at raising awareness about conservation.